Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Y Tîm Gwybodaeth i Fyfyrwyr yw eich pwynt cyswllt cyntaf yn y Coleg Peirianneg ar gyfer unrhyw gwestiynau neu faterion sydd gennych yn ystod eich cyfnod yn y brifysgol. Os na allwn eich helpu'n uniongyrchol, byddwn yn eich cyfeirio at y cyfeiriad iawn at y cymorth sydd ar gael.

Yn ystod y pandemig, mae'r tîm yn gweithio gartref ac nid ydym ar gael ar gyfer apwyntiadau wyneb yn wyneb. Fodd bynnag, gallwch gysylltu â ni drwy e-bost, ffôn, sgwrs fyw a thrwy Zoom drwy apwyntiad.