Darllena ein tudalen newydd sef A-Y o Gymorth i Fyfyrwyr! Rydym yn gobeithio y bydd hyn yn helpu myfyrwyr i gael mynediad rhwydd at wybodaeth, dolenni ac adnoddau i'w helpu yn ystod eu hastudiaethau. 

Os oes gennych chi gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â'n tîm am arweiniad.

Y lle i fynd ar gyfer popeth sy'n ymwneud â Abertawe!

Mae FyAbertawe yn rhoi mynediad uniongyrchol at lawer o nodweddion y mae myfyrwyr yn eu defnyddio bob dydd, megis e-byst, amserlenni a Canvas.

Mae'r nodweddion eraill yn cynnwys mapiau o'r campysau, amserlenni bysiau, ap Uni Food Hub, ap SafeZone a llawer mwy!