Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf
 • 28 Tachwedd 2022
  GO! Cymdeithasol: Taith Gymdeithasol – Caerfaddon
  Lleoliad: The Griffin, Stryd y Gwynt Dyma gyfle gwych i gwrdd â phobl eraill sydd â diddordeb mewn gweld a gwneud yr un pethau yng Nghaerfaddon.
 • 29 Tachwedd 2022
  Darlith Hanes Pêl-droed
  Ar y diwrnod mae Cymru’n wynebu Lloegr yng Nghwpan y Byd, mae’r Athro Martin Johnes yn rhoi sgwrs am hanes pêl-droed yng Nghymru, gan edrych ar beth mae’r gêm yn […]
 • 1 Rhagfyr 2022
  ‘Nettleblack’ Nat Reeve mewn sgwrs â Marie-Luise Kohlke
    “To be blunt: I must escape.” 1893. Mae Henry Nettleblack yn dianc o gartref i osgoi cynlluniau ei chwaer hŷn i gael priod i Henry o blith yr aristocratiaeth. […]

MyUniChat

Helo a chroeso i MyUniChat! Rydym ni yma i ateb unrhyw ymholiadau sydd gennych.

Cwestiynau Cyffredin

Oes gennych chi gwestiwn? Chwiliwch ein Cwestiynau Cyffredin isod neu bori'r holl Gwestiynau Cyffredin