Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

EICH ARHOLIADAU

Yn Swyddfa Arholiadau Prifysgol Abertawe, rydym yn:

  • Pennu ac yn rheoli'r prif gyfnodau arholiadau
  • Llunio'r brif amserlen arholiadau, gan gydweithio'n agos â'r Ysgolion a'r Colegau
  • Darparu cymorth ac yn gwneud trefniadau ar gyfer myfyrwyr sy’n derbyn darpariaeth ychwanegol ar gyfer eu harholiadau

Mae’r Brifysgol yn disgwyl i chi sefyll yr arholiadau ar gyfer y modiwlau rydych wedi cofrestru arnynt yn unol â’r amserlen swyddogol. Cynhelir arholiadau'r brifysgol yn unol â rheolau llym a bennir gan y Brifysgol. Mae'r rhain yn cynnwys rheolau ar absenoldeb o arholiadau, ymddygiad yn ystod arholiad, a chamymddygiad academaidd. 

Tramgwyddau Arholiad

Mae tramgwyddau mewn cysylltiad ag arholiadau'n ddifrifol iawn ym marn Prifysgol Abertawe.

Os cewch eich dal yn cyflawni tramgwydd mewn cysylltiad ag arholiad, gall hyn gael effaith drychinebus ar eich gyrfa yn y dyfodol.

Mae tramgwydd mewn cysylltiad ag arholiad, y cyfeirir ato'n aml fel 'arfer annheg' neu 'gamymddygiad academaidd', yn golygu unrhyw weithred lle rydych yn cael - neu'n ceisio cael - mantais nas caniateir, boed ar eich rhan eich hun neu ar ran rhywun arall.

Tramgwyddau mewn cysylltiad ag arholiadau.