Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Tudalen Adnoddau Myfyriwr ar gyfer Yr Ysgol Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Yma fe welwch wybodaeth, digwyddiadau a diweddariadau sy'n berthnasol i chi fel myfyriwr presennol yn Yr Ysgol Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Ar y dudalen hon, fe welwch adnoddau i'ch helpu chi i gael y profiad myfyriwr gorau posib - yn ogystal â dod o hyd i atebion i unrhyw gwestiynau sydd gennych chi yn ein hadran Cwestiynau Cyffredin. Os oes gennych unrhyw gwestiynau na chânt eu hateb isod, e-bostiwch mychhshub@swansea.ac.uk.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau yn ymwneud â COVID-19, e-bostiwch mychhshub@swansea.ac.uk neu gweler y dudalen isod gyda gwybodaeth bellach, yn ogystal â sgwrs fyw gyda'n Tîm Profiad Myfyrwyr am gwestiynau sy'n ymwneud ag asesiadau.

Sylwch - dim ond ar gyfer myfyrwyr presennol sydd â chwestiynau'n ymwneud ag asesiadau y mae'r sgwrs fyw hon ar gael. Os oes gennych ddiddordeb mewn astudio gyda ni yma ym Mhrifysgol Abertawe, e-bostiwch study@swansea.ac.uk