Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Gwybodaeth am Myfyrwyr

Bydd y tudalennau gwe hyn yn gartref i wybodaeth allweddol a manylion cyswllt i chi fel myfyriwr cyfredol yr Ysgol y Gyfraith. Yn ogystal â'r manylion e-bost isod, gallwch chi alw heibio i weld rhywun o'r Timau Profiad a Gwybodaeth Myfyrwyr o ddydd Llun i ddydd Gwener 9am i 4pm ar Lawr Tir Technium Digidol ar Gampws Singleton.

Sgwrs Fyw

Amseroedd Agor Gwasanaeth Sgwrs Fyw

Mae'r chat ar agor o 10:00 i 16:00 Dydd Llun i Dydd Gwener.

Timau Cymorth a Chyngor Ysgolion Allweddol