Cartref oddi Cartref

Gobeithiwn dy fod yn teimlo'n ddiogel, bod gennyt ti gymorth a dy fod wedi ymgartrefu oddi cartref yn dy lety. Rydym ni'n deall y gallai fod cwestiynau gennyt ti ynghylch bywyd ar y campws, y cymorth sydd ar gael i ti, prosesau megis rhoi gwybod am faterion cynnal a chadw, materion ymarferol ynghylch rhent etc, a hyd yn oed sut gelli di ennill arian drwy ddangos dy lety ar y campws yn ystod diwrnod agored.

Edrycha ar yr wybodaeth isod, ac os nad oes modd i ti ddod o hyd i'r hyn y mae ei angen arnat ti, mae pob croeso i ti e-bostio'r tîm: accommodation@abertawe.ac.uk 

 

Cymorth Llety

Myfyrwyr ar daith o’r campws 

Gwneud i dy ystafell deimlo'n gartrefol

colourful pegs

Fflatiau Arddangos

Myfyriwr yn defnyddio gliniadur 

Symud allan

Dau fyfyriwr yn sgwrsio mewn ystafell wely 

Dogfennau a ffurflenni

Hands selecting a library book