Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Tudalennau myfyrwyr Y Coleg Peirianneg a Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer Corff

Gwybodaeth, digwyddiadau a diweddariadau sy'n berthnasol i chi fel myfyriwr peirianneg presennol yn y Coleg Peirianneg. Os oes unrhyw beth hoffech chi i ni ei ychwanegu at y tudalennau hyn, e-bostiwch engagement@swansea.ac.uk

ORIAU SGWRSIO BYW'R DDERBYNFA

Mae Tîm y Dderbynfa Peirianneg ar gael i Sgwrsio'n Fyw 9am - 4pm, Dydd Llun - Dydd Gwener (ac eithrio gwyliau'r DU).

Sylwer oherwydd rheoliadau diogelu data personol GDPR, byddwn ni dim ond yn gallu ymateb i Sgwrsio'n Fyw gyda gwybodaeth gyffredinol. 

Ar gyfer ymholiadau penodol am amgylchiadau neu wybodaeth bersonol, e-bostiwch ni yn FSE-Reception@abertawe.ac.uk.

SGWRSIO BYW'R DDERBYNFA

'WAVE' Y platfform cyllido torfol newydd i fyfyrwyr.

Mae’r platfform hwn yn galluogi myfyrwyr presennol i gael mynediad at gyllid torfol ar gyfer prosiectau a syniadau nad oeddent yn gallu eu sbarduno o’r blaen oherwydd diffyg arian. mae’r platfform yn unigryw o’i gymharu â darparwyr blaenllaw eraill megis ‘justgiving’ oherwydd ei fod ar gael yn rhad ac am ddim, ni ddidynnir ffioedd o arian a godir ac mae ganddo frand prifysgol abertawe, sy’n golygu bod llawer mwy o bobl yn debygol o ymddiried ynddo a rhoi o’u harian..

Darganfyddwch fwy am hyn trwy ymweld â'u gwefan yma

Cysylltiadau Defnyddiol ( amserlenni, gofodau astudio, a mwy)

Caffis Cymorth

Mae’n bryd adolygu! Gan y bydd holl asesiadau Semester 2 2020 yn cael eu cwblhau ar-lein ac ni fydd yr asesiadau traddodiadol yn bosib, rydym yn eich cynghori i baratoi ar gyfer yr asesiadau amgen hyn ac ymgymryd â nhw yn yr un ffordd ag y byddech yn adolygu ar gyfer arholiadau fel arfer. Rydym i gyd yn gweithio o bell nawr, ond mae llawer o ffynonellau cymorth academaidd ar gael i’ch helpu i adolygu a pharatoi.

Gwybodaeth am yr Unibws First

Gallwch brynu tocynnau digyswllt am deithiau sengl a thocynnau bws blynyddol gan ddefnyddio'r ap mTicket, neu gallwch brynu tocynnau yn Undeb y Myfyrwyr.  

Am fwy o wybodaeth am brisiau tocynnau myfyrwyr a mwy

 

 

Fy Disgownt TravelPass Amserlenni Mannau Astudio i Fyfyrwyr Cwrs cynnal a chadw beics ymarferol am ddim Cyfarfod grŵp defnyddwyr beiciau myfyrwyr a staff Cyfarfod Grŵp Defnyddwyr Bysiau Staff a Myfyrwyr