Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Tudalennau myfyrwyr Cyfadran Gwyddoniaeth a Pheirianneg

Gwybodaeth, digwyddiadau a diweddariadau sy'n berthnasol i chi fel myfyriwr presennol yn y Cyfadran Gwyddoniaeth a Peirianneg. Os oes unrhyw beth hoffech chi i ni ei ychwanegu at y tudalennau hyn, e-bostiwch StudentExperience-ScienceEngineering@abertawe.ac.uk 

Cymorth Academaidd

Gweler ein tudalen Cymorth Academaidd ar gyfer opsiynau cymorth academaidd yn y gyfadran, gan gynnwys:

  • Cymorth ysgrifennu ac iaith.
  • Cymorth Mathemateg ac ystadegau.
  • Cymorth meddalwedd peirianneg.

Gweler hefyd Tudalen We y Ganolfan Llwyddiant Academaidd ar gyfer gweithdai, tiwtora unigol ac adnoddau ar-lein.

Menyw yn cyflwyno mewn gofod addysgu.
Cymorth Academaidd

ORIAU SGWRSIO BYW'R DDERBYNFA

Mae Tîm y Dderbynfa Peirianneg ar gael i Sgwrsio'n Fyw 9am - 4pm, Dydd Llun - Dydd Gwener (ac eithrio gwyliau'r DU).

Sylwer oherwydd rheoliadau diogelu data personol GDPR, byddwn ni dim ond yn gallu ymateb i Sgwrsio'n Fyw gyda gwybodaeth gyffredinol. 

Ar gyfer ymholiadau penodol am amgylchiadau neu wybodaeth bersonol, e-bostiwch ni yn FSE-Reception@abertawe.ac.uk.

SGWRSIO BYW'R DDERBYNFA