Tudalennau myfyrwyr Cyfadran Gwyddoniaeth a Pheirianneg

Gwybodaeth, digwyddiadau a diweddariadau sy'n berthnasol i chi fel myfyriwr presennol yn y Cyfadran Gwyddoniaeth a Peirianneg. Os oes unrhyw beth hoffech chi i ni ei ychwanegu at y tudalennau hyn, e-bostiwch StudentExperience-ScienceEngineering@abertawe.ac.uk 

Gwybodaeth Myfyrwyr

Rydym yma i helpu os oes gennych gwestiynau, angen cyngor neu os oes gennych amgylchiadau personol a allai fod angen cymorth.

Cysylltwch â'r tîm
Ffotograffau o'r tîm gwybodaeth myfyrwyr.

Sesiwn Gymorth Bwrpasol

Drwy gydol y flwyddyn, mae’r Tîm Profiad a Gwybodaeth Myfyrwyr yn cynnal sesiynau pwrpasol ar y pynciau presennol sy’n effeithio arnoch chi. Archwiliwch y sesiynau sydd wedi’u cynllunio a chadwch eich lle chi er mwyn ymuno!

Cymorth Academaidd

Gweler ein tudalen Cymorth Academaidd ar gyfer opsiynau cymorth academaidd yn y gyfadran, gan gynnwys:

  • Cymorth ysgrifennu ac iaith.
  • Cymorth Mathemateg ac ystadegau.
  • Cymorth meddalwedd peirianneg.

Gweler hefyd Tudalen We y Ganolfan Llwyddiant Academaidd ar gyfer gweithdai, tiwtora unigol ac adnoddau ar-lein.

Menyw yn cyflwyno mewn gofod addysgu.
Cymorth Academaidd