Tudalennau myfyrwyr Cyfadran Gwyddoniaeth a Pheirianneg

Gwybodaeth, digwyddiadau a diweddariadau sy'n berthnasol i chi fel myfyriwr presennol yn y Cyfadran Gwyddoniaeth a Peirianneg. Os oes unrhyw beth hoffech chi i ni ei ychwanegu at y tudalennau hyn, e-bostiwch StudentExperience-ScienceEngineering@abertawe.ac.uk 

Gwybodaeth Myfyrwyr

Rydym yma i helpu os oes gennych gwestiynau, angen cyngor neu os oes gennych amgylchiadau personol a allai fod angen cymorth.

Cysylltwch â'r tîm
Ffotograffau o'r tîm gwybodaeth myfyrwyr.

Sesiwn Gymorth Bwrpasol

Drwy gydol y flwyddyn, mae’r Tîm Profiad a Gwybodaeth Myfyrwyr yn cynnal sesiynau pwrpasol ar y pynciau presennol sy’n effeithio arnoch chi. Archwiliwch y sesiynau sydd wedi’u cynllunio a chadwch eich lle chi er mwyn ymuno!

Cymorth Academaidd

Gweler ein tudalen Cymorth Academaidd ar gyfer opsiynau cymorth academaidd yn y gyfadran, gan gynnwys:

  • Cymorth ysgrifennu ac iaith.
  • Cymorth Mathemateg ac ystadegau.
  • Cymorth meddalwedd peirianneg.

Gweler hefyd Tudalen We y Ganolfan Llwyddiant Academaidd ar gyfer gweithdai, tiwtora unigol ac adnoddau ar-lein.

Menyw yn cyflwyno mewn gofod addysgu.
Cymorth Academaidd

Cymorth ar gyfer dy les

Os wyt ti'n teimlo bod angen cymorth arnat ti ar gyfer dy les wrth astudio gyda ni, mae nifer o wasanaethau cymorth ac adnoddau ar gael i ti. Cysyllta â'n Tîm i drafod ymhellach ac archwilia'r adnoddau isod.

Dolenni Cyflym