Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Tudalennau myfyrwyr Cyfadran Gwyddoniaeth a Pheirianneg

Gwybodaeth, digwyddiadau a diweddariadau sy'n berthnasol i chi fel myfyriwr presennol yn y Cyfadran Gwyddoniaeth a Peirianneg. Os oes unrhyw beth hoffech chi i ni ei ychwanegu at y tudalennau hyn, e-bostiwch StudentExperience-ScienceEngineering@abertawe.ac.uk 

Gwybodaeth Myfyrwyr

Rydym yma i helpu os oes gennych gwestiynau, angen cyngor neu os oes gennych amgylchiadau personol a allai fod angen cymorth.

Cysylltwch â'r tîm
Ffotograffau o'r tîm gwybodaeth myfyrwyr.

Cymorth Academaidd

Gweler ein tudalen Cymorth Academaidd ar gyfer opsiynau cymorth academaidd yn y gyfadran, gan gynnwys:

  • Cymorth ysgrifennu ac iaith.
  • Cymorth Mathemateg ac ystadegau.
  • Cymorth meddalwedd peirianneg.

Gweler hefyd Tudalen We y Ganolfan Llwyddiant Academaidd ar gyfer gweithdai, tiwtora unigol ac adnoddau ar-lein.

Menyw yn cyflwyno mewn gofod addysgu.
Cymorth Academaidd

Sesiwn Gymorth Bwrpasol

Drwy gydol y flwyddyn, mae’r Tîm Profiad a Gwybodaeth Myfyrwyr yn cynnal sesiynau pwrpasol ar y pynciau presennol sy’n effeithio arnoch chi. Archwiliwch y sesiynau sydd wedi’u cynllunio a chadwch eich lle chi er mwyn ymuno!

Gwybodaeth am gymorth yn y Gyfadran fesul pwnc.

Gohirio Astudiaethau

Dysgwch ragor am eich opsiynau os oes angen seibiant o'ch astudiaethau arnoch.

Atal dros dro astudiaethau

Amgylchiadau Esgusodol Ar Gyfer Asesiad Parhaus

Dysga ragor am dy opsiynau cymorth os wyt ti'n cael trafferth gydag asesiad (e.e. gwaith cwrs).

Welsh

Trosglwyddo

Dysgwch ragor am y broses os ydych chi'n ystyried trosglwyddo i gwrs newydd.

Trosglwyddiadau Cwrs

Cysylltiadau yn y Gyfadran

Yr holl bobl allweddol yn y Gyfadran a all eich helpu chi yn ystod eich astudiaethau.

Ffynonellau Cymorth Academaidd