Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol Myfyrwyr Cyfredol

Bydd y tudalennau gwe hyn yn gartref i wybodaeth allweddol a manylion cyswllt i chi fel myfyriwr cyfredol yn Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol. Yn ogystal â'r manylion e-bost isod, gallwch chi alw heibio i weld rhywun o'r Timau Profiad a Gwybodaeth Myfyrwyr o ddydd Llun i ddydd Gwener 9am i 5pm ar Lawr Tir Technium Digidol ar Gampws Singleton neu Dderbynfa Adeilad yr Ysgol Reolaeth ar Gampws y Bae.

Profile picture of Ryan Murphy

Croeso cynnes i fyfyrwyr newydd

Ar ran yr holl staff, mae'n bleser gennyf eich croesawu i Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol. Rydym yn hyderus y byddwch yn cytuno a ni bod yr Ysgol yn amgylchedd croesawgar sy'n cyfoethogi bywydau myfyrwyr, lle byddwch yn ffynnu wrth i chi symud ymlaen drwy eich astudiaethau. Mae eich rhaglen wedi cael ei llunio'n ofalus i'ch herio chi ond hefyd i’ch arfogi â sgiliau a gwybodaeth gydol oes a fydd yn eich paratoi ar gyfer y cyfleoedd o'ch blaenau yn eich gyrfaoedd yn y dyfodol. Byddwch yn ymuno â chymuned fywiog o wyddonwyr cymdeithasol ac rydym wir yn gobeithio, beth bynnag fydd disgyblaeth eich pwnc, y byddwch yn gwneud ffrindiau a chysylltiadau gydol oes sy'n dangos yr effaith y gall y gwyddorau cymdeithasol ei chael ar gymdeithas. Rwy'n edrych ymlaen yn fawr at gwrdd â chi i gyd yn yr Wythnos Groeso a'ch cyflwyno i'r staff academaidd a gwasanaethau proffesiynol gwych a fydd yn eich cefnogi yn ystod eich astudiaethau. Prof Ryan Murphy - Pennaeth yr Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

Timau Cymorth a Chyngor Ysgolion Allweddol