Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol Myfyrwyr Cyfredol

Bydd y tudalennau gwe hyn yn gartref i wybodaeth allweddol a manylion cyswllt i chi fel myfyriwr cyfredol yn Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol. Yn ogystal â'r manylion e-bost isod, gallwch chi alw heibio i weld rhywun o'r Timau Profiad a Gwybodaeth Myfyrwyr o ddydd Llun i ddydd Gwener 9am i 4pm ar Lawr Tir Technium Digidol ar Gampws Singleton neu Dderbynfa Adeilad yr Ysgol Reolaeth ar Gampws y Bae.

Timau Cymorth a Chyngor Ysgolion Allweddol