Mae cymaint i’w archwilio yma, nid ar ein campysau'n unig, ond yn ardal ehangach Abertawe hefyd. Cyn i chi ymuno â ni a dechrau ar fywyd yn y Brifysgol, mae cwpwl o bethau y mae angen i chi eu gwneud i baratoi ar gyfer cyrraedd.  Rydym wedi llunio ychydig o wybodaeth i'ch tywys drwy'r broses gofrestru a chyrraedd, ac ychydig wythnosau cyntaf yn y Brifysgol.

LLETY SECTOR PREIFAT

Two students in private student accommodation