Students smiling behind A-Z letters

Rydyn ni'n cyflwyno'r wyddor Dyfodiaid, felly p'un a wyt ti'n fyfyriwr newydd neu'n fyfyriwr sy'n dychwelyd, rydyn ni wedi rhoi'r canllaw defnyddiol hwn at ei gilydd i dy helpu i ymgartrefu ym Mhrifysgol Abertawe.