Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Ysgol Diwylliant a Chyfathrebu Myfyrwyr Cyfredol

Bydd y tudalennau gwe hyn yn gartref i wybodaeth allweddol a manylion cyswllt i chi fel myfyriwr cyfredol yn Ysgol y Diwylliant a Chyfathrebu. Yn ogystal â'r manylion e-bost isod, gallwch chi alw heibio i weld rhywun o'r Timau Profiad a Gwybodaeth Myfyrwyr o ddydd Llun i ddydd Gwener 9am i 4pm ar Lawr Tir Technium Digidol ar Gampws Singleton.

 

Sgwrs Fyw

Amseroedd Agor Gwasanaeth Sgwrs Fyw

Mae Swyddfa Gwybodaeth Myfyrwyr yr Ysgol Diwylliant a Chyfathrebu ar gael ar gyfer Sgwrs Fyw rhwng 10:00 am a 4:00 pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener (ac eithrio gwyliau'r DU). Am ymholiadau penodol am amgylchiadau neu wybodaeth unigol, anfonwch e-bost atom yn studentsupport-cultureandcom@swansea.ac.uk.

 

Timau Cymorth a Chyngor Ysgolion Allweddol