Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Ysgol Diwylliant a Chyfathrebu Myfyrwyr Cyfredol

Bydd y tudalennau gwe hyn yn gartref i wybodaeth allweddol a manylion cyswllt i chi fel myfyriwr cyfredol yn Ysgol y Diwylliant a Chyfathrebu. Yn ogystal â'r manylion e-bost isod, gallwch chi alw heibio i weld rhywun o'r Timau Profiad a Gwybodaeth Myfyrwyr o ddydd Llun i ddydd Gwener 9am i 5pm ar Lawr Tir Technium Digidol ar Gampws Singleton.

 

Profile picture of Dr Sian Rees

Croeso cynnes i fyfyrwyr newydd

Fel Pennaeth yr Ysgol Diwylliant a Chyfathrebu, mae'n bleser gennyf dy groesawu i Brifysgol Abertawe. Fel tîm o staff academaidd a gweinyddol, rydym ni i gyd yn edrych ymlaen at gwrdd â thi a dy helpu i ymgartrefu yma yn Abertawe. Bydd yr ychydig wythnosau nesaf yn llawn cyfleoedd a heriau wrth iti gwrdd â dy ddarlithwyr, ymgyfarwyddo â dy bynciau academaidd, ymuno â chlybiau a chymdeithasau a dechrau meithrin cyfeillgarwch a fydd yn para am weddill dy fywyd.   Rydym yma i ateb dy gwestiynau a gwneud iti deimlo'n gartrefol. Rwy'n dymuno pob llwyddiant iti dros yr wythnosau a'r blynyddoedd nesaf ac edrychaf ymlaen at dy gyflawniadau fel rhan o'r Ysgol Diwylliant a Chyfathrebu. Dr Sian Rees, Pennaeth yr Ysgol Diwylliant a Chyfathrebu .

Sgwrs Fyw

Amseroedd Agor Gwasanaeth Sgwrs Fyw

Mae Swyddfa Gwybodaeth Myfyrwyr yr Ysgol Diwylliant a Chyfathrebu ar gael ar gyfer Sgwrs Fyw rhwng 10:00 am a 4:00 pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener (ac eithrio gwyliau'r DU). Am ymholiadau penodol am amgylchiadau neu wybodaeth unigol, anfonwch e-bost atom yn studentsupport-cultureandcom@swansea.ac.uk.

 

Timau Cymorth a Chyngor Ysgolion Allweddol