Myfyrwyr yn y parc

Os ydych chi'n astudio gradd cydanrhydedd, mae gan eich cwrs Adran ‘gartref’. Gallwch ddod o hyd i'ch adran gartref yn y rhestr isod.

Dylech ddilyn yr amserlen ar gyfer eich Adran 'gartref' yn y lle cyntaf. Edrychwch ar yr amserlen ar gyfer eich pwnc arall hefyd, a gwnewch yn siŵr eich bod yn mynd i unrhyw sesiwn nad yw’n gwrthdaro â’ch sesiynau eraill. Bydd digon o gyfleoedd hefyd i ddod i adnabod pobl yn ein digwyddiadau cymdeithasol ar gyfer yr Ysgol, a byddwch mewn cysylltiad rheolaidd â chyd-fyfyrwyr cwrs o’r ddau hanner o’ch gradd unwaith y bydd yr addysgu'n dechrau!

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, bydd eich Cyfarwyddwyr Rhaglen yn hapus i helpu, a gallwch ddod o hyd i'w manylion cyswllt yn y tab isod.

Rhestr o Gyfarwyddwyr Rhaglen a’u Manylion Cyswllt

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, bydd eich Cyfarwyddwyr Rhaglen yn hapus i helpu:

PwncCyfarwyddwyr Rhaglen
Cyfrifeg a Chyllid

Miss Emma James

Dr Joy Jia

Astudiaethau Americanaidd Dr Themis Chronopoulos
Saesneg, TESOL, Ieithyddiaeth Gymhwysol Dr Cornelia Tschichold
Busnes Mr Dave Bolton
Y Clasuron, Hanes Yr Henfyd Ac Eifftoleg Dr Ersin Hussein
Troseddeg Dr Phatsimo Mabophiwa
Cymraeg Dr Gwennan Higham
Economeg Dr Jonathan James
Addysg Dr Ceryn Evans
Llenyddiaeth Saesneg Dr Laura Kalas
Hanes Dr Tomás Irish
Cyfryngau, Cyfathrebu, Newyddiaduraeth A Cysylltiadau Cyhoeddus Dr Joe Cable
Ieithoedd, Cyfieithu A Chyfieithu Ar Y Pryd

Dr Jun Yang

Dr Sui He

Athroniaeth  Dr Patrick Cockburn
Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol Dr Bryn Willcock
Polisi Cymdeithasol Dr Christala Sophocleous
Cymdeithaseg Dr Matthew Howell

 

 

 

OES GENNYCH GWESTIYNAU?

Tîm Gwybodaeth Myfyrwyr eich Ysgol fydd eich cyswllt cyntaf ar gyfer cael cyngor, cyfeirio ac ymholiadau cyffredinol.  Once you’re here, they’re based in the Student Information Office, Ground Floor Digital Technium on Singleton Campus, and Reception in the School of Management Building on Bay Campus.  

Gallwch gysylltu â nhw drwy e-bost ac ar ôl i chi gyrraedd, galwch heibio i'w gweld yn Nerbynfa llawr tir, Techniwm Digidol ar Gampws Singleton, Derbynfa adeilad yr Ysgol Reolaeth ar Gampws y Bae.

 

Rhif Ffôn: 01792 602121.

EICH TÎM GWYBODAETH MYFYRWYR

EICH TÎM GWYBODAETH MYFYRWYR