Bydd yr adran hon yn eich arwain at wefan eich Ysgol - cliciwch ar y ddelwedd isod ar gyfer gwefan eich Ysgol lle byddwch chi'n dod o hyd i help a chefnogaeth, yn ogystal ag unrhyw wybodaeth ddiweddaraf am eich astudiaethau.

YSGOL IECHYD A GOFAL CYMDEITHASO

Myfyrwyr Nyrsio

Sgwrs Fyw

Os oes gennych gwestiwn nad ydych wedi gallu dod o hyd i'r ateb iddo ar y wefan/yn eich llawlyfr neu ar eich hwb Canvas, gallwch siarad â'n timau fesul ein "sgwrs fyw" isod.

Mae sgwrs fyw ar gael i fyfyrwyr presennol Prifysgol Abertawe yn unig. Os hoffech astudio gyda ni a bod gennych gwestiwn, cysylltwch â study@swansea.ac.uk

Mae ein tîm ar gael i sgwrsio'n fyw:

Dydd Llun-Gwener - 9:00am-4:00pm

Gweler ein Canllaw Gwybodaeth Profiad Myfyriwr am fwy o wybodaeth.

Sgwrs Fyw