Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Mae’n bwysig gadael i’ch Ysgol/Coleg wybod am amgylchiadau personol a all effeithio ar eich astudiaethau neu baratoad ar gyfer asesiad.