Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Sut gallwn ni eich helpu?

Mae MyUniHub yn parhau i addasu ei wasanaethau ar gyfer 2021/22. I fodloni'r newidiadau mewn galw ar ein gwasanaethau ar-lein, rydym yn lleihau ein horiau agor ar y ddesg wybodaeth.

O ddydd Mawrth 31 Awst  , bydd y tîm ar gael yn bersonol ar Gampws   Parc Singleton a'r Bae rhwng 10:00 - 16:00 o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Gallwch gysylltu â MyUniHub rhwng 08:30 - 17:00 o ddydd Llun i ddydd Gwener drwy ffonio 01792 606000 ac e-bostio MyUniHub@abertawe.ac.uk.

Fel bob amser, byddwn yn parhau i adolygu arweiniad Llywodraeth Cymru ac addasu ein gwasanaethau'n unol â hynny.

MyUniChat

Helo a chroeso i MyUniChat! Rydym ni yma i ateb unrhyw ymholiadau sydd gennych.

Myfyrwyr Rhyngwladol

Globe being held in a person's hand
Yr hyn rydym yn ei ddisgwyl gennych chi
  • Esbonio’n eglur yr hyn y mae ei angen arnoch gennym
  • Bod yn ystyrlon o breifatrwydd eraill sy’n defnyddio ein gwasanaeth
  • Trin ein staff gyda chwrteisi a pharch
  • Cadw pob apwyntiad a drefnwyd
Yr hyn y gallwch ei ddisgwyl ohonom Ymholiadau gan rieni/gwarcheidwaid Ymholiadau gan drydydd partïon