Sut gallwn ni eich helpu?

Mae tîm MyUniHub yma i'ch helpu i gael mynediad at ystod eang o wasanaethau cymorth y Brifysgol a'ch helpu i ddatrys unrhyw ymholiadau a allai fod gennych.

Mae MyUniHub wedi symud!

Mae MyUnihub ar gampws Singleton wedi symud i'r llyfrgell!

Gallwch ddod i'n gweld wrth ein desg newydd sydd wrth ymyl y ddesg gymorth a siarad ag aelod o'n tîm cyfeillgar.

Rydym yn cynnig yr un gwasanaethau a dyw ein manylion cyswllt heb newid.

Byddwch chi’n dal i ddod o hyd i MyUniHub yng Nghanolfan Wybodaeth y Tŵr ar Gampws y Bae.

Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu i’n safle newydd ar Gampws Singleton!

MyUniChat

Helo a chroeso i MyUniChat! Rydym ni yma i ateb unrhyw ymholiadau sydd gennych.

Myfyrwyr Rhyngwladol

Globe being held in a person's hand
Yr hyn rydym yn ei ddisgwyl gennych chi
  • Esbonio’n eglur yr hyn y mae ei angen arnoch gennym
  • Bod yn ystyrlon o breifatrwydd eraill sy’n defnyddio ein gwasanaeth
  • Trin ein staff gyda chwrteisi a pharch
  • Cadw pob apwyntiad a drefnwyd
Yr hyn y gallwch ei ddisgwyl ohonom Ymholiadau gan rieni/gwarcheidwaid Ymholiadau gan drydydd partïon