Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Sefydlwyd MyUniSupport ym mis Medi 2020 ac mae'n bwynt cyswllt penodol ar gyfer pob mater sydd gan fyfyrwyr sy'n gysylltiedig â Covid-19, lle bynnag rydych chi'n ymgysylltu â'ch astudiaethau ar hyn o bryd.

Nod MyUniSupport yw:

  • helpu i'ch cadw chi, a'r Brifysgol a'r cymunedau ehangach yn ddiogel drwy fod yn bwynt penodol ar gyfer rhoi gwybod a chael gwybodaeth, i fyfyrwyr sydd wedi cael prawf cadarnhaol am Covid, sy'n hunan-ynysu neu sydd dan gwarantin;
  • eich cefnogi gyda phryderon sydd gennych ynghylch Covid-19 - rhai mawr neu rai bach;
  • eich cefnogi i ymgysylltu â'ch astudiaethau a chymuned y Brifysgol yn ystod cyfnodau ymgysylltu ar-lein yn sgîl Covid-19.
Illustration of person working on a computer whilst quarantined inside a house

Er mwyn eich cadw chi, y Brifysgol, a'r cymunedau ehangach yn ddiogel, mae'n rhaid i chi ddilyn rheoliadau presennol Llywodraeth y Deyrnas Unedig a Llywodraeth Cymru ynghylch pandemig Covid-19.

Er mwyn ein helpu i sicrhau y gallwn ni eich cefnogi, mae'n bwysig eich bod yn cymryd amser i ddiweddaru eich manylion cyswllt, eich cyfeiriad yn ystod y tymor, eich rhifau ffôn etc a'ch dull astudio presennol (ar-lein neu ar y campws) drwy eich Cyfrif ar y Fewnrwyd. Gellir dod o hyd i'r dull astudio o dan y tab 'Coronavirus'. Bydd angen i lawer o fyfyrwyr nad ydynt ar y campws ar hyn o bryd ddewis 'Arall' yn rheswm dros ymgysylltu ar-lein yr adeg hon, oni bai fod un o'r categorïau iechyd yn fwy perthnasol i'ch amgylchiadau personol wrth gwrs.


Cysylltwch â ni yn myunisupport@abertawe.ac.uk