Gall MyUniHub roi llythyr i gadarnhau eich dyfarniad i chi neu i drydydd parti (gyda’ch caniatâd chi yn unig).

  • Geirdaon personol: Nid yw MyUniHub yn gallu cyflwyno geirdaon personol. Rhaid i rywun sy’n eich adnabod go iawn gyflwyno’r rhain. Gallai hyn fod yn ddarlithydd neu eich tiwtor personol.
  • Rhaid i holl geisiadau trydydd parti gael eu cyflwyno drwy HEDD