Gallwch ddiweddaru'r manylion canlynol drwy fewngofnodi i'ch Cyfrif MyUni a mynd i'r fewnrwyd. O'r ddewislen ar y chwith, dewiswch 'Personal Details' ac ychwanegwch eich manylion.

 • Cyfeiriad Cartref
 • Cyfeiriad yn ystod y tymor
 • Perthynas Agosaf/Cyswllt mewn argyfwng
 • Enw o ddewis (cyfeirir at hyn hefyd fel enw 'a adnabyddir')
 • Statws priodasol
 • Nifer y dibynyddion
 • Siaradwr Cymraeg
 • Ethnigrwydd
 • Cred Grefyddol
 • Tueddfryd Rhywiol
 • A yw eich hunaniaeth o ran rhywedd yr un peth â’ch rhywedd pan gawsoch eich geni?

I ddiweddaru manylion eraill, e-bostiwch MyUniHub: MyUniHub@abertawe.ac.uk

 

Gallwn helpu gyda diweddaru eich enw cyfreithiol

Gall myfyrwyr sy'n dymuno newid eu henw'n gyfreithiol ac maen ganddyn nhw'r holl gofnodion a dogfennau wedi'u diweddaru'n ffurfiol wneud hynny. Bydd angen prawf o newid enw megis tystysgrif priodas neu weithred newid enw.

Defnyddir enw cyfreithiol myfyrwyr i greu eu cyfrif TG ac e-bost a gall ymddangos mewn systemau eraill. Caiff newidiadau i enw cyfreithiol eu hadlewyrchu yn ein holl gofnodion, trawsgrifiadau, datganiadau, tystysgrifau, gohebiaeth a cheisiadau. Dylai myfyrwyr sydd eisiau newid yr enw 'adnabyddir fel' fod yn ymwybodol y byddant yn cael eu cofrestru'n swyddogol o dan eu henwau cyfreithiol.

Os ydych yn fyfyriwr rhyngwladol, rhaid i'r enw cyfreithiol fod yn gyson rhwng eich pasbort a'ch fisa. I gael rhagor o gyngor, e-bostiwch International@CampusLife