Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Gallwn ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych yn bersonol efallai, drwy e-bost neu dros y ffôn.

Ffôn: 01792 60 6000

E-bost: myunihub@abertawe.ac.uk

Gallwch gysylltu â ni drwy ein tudalennau ar y cyfryngau cymdeithasol Facebook neu Twitter.

MyUniChat

Helo a chroeso i MyUniChat! Rydym ni yma i ateb unrhyw ymholiadau sydd gennych.