Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Rydym ni yma i ateb unrhyw ymholiadau a allai fod gennych.

Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, addaswyd gwasanaethau MyUniHub eleni.

Gallwch gysylltu â MyUniHub rhwng 08:30 a 17:00 o ddydd Llun i ddydd Gwener (ac eithrio gwyliau banc):

  • Drwy ffonio 01792 606000
  • Drwy Sgwrsio Byw
  • Drwy e-bost yn MyUniHub@abertawe.ac.uk

MyUniChat

Helo a chroeso i MyUniChat! Rydym ni yma i ateb unrhyw ymholiadau sydd gennych.