Rydym yma i ateb eich ymholiadau.

Gallwch gysylltu â MyUniHub rhwng 08:30 - 16:00 o ddydd Llun i ddydd Gwener  (ac eithrio Gwyliau Banc)

  • Trwy ffonio (01792) 606000
  • Drwy Sgwrs Fyw (Sylwer - efallai na fydd y gwasanaeth hwn ar waith yn ystod cyfnodau prysur)
  • Drwy e-bostio MyUniHub@abertawe.ac.uk

MyUniChat

Helo a chroeso i MyUniChat! Rydym ni yma i ateb unrhyw ymholiadau sydd gennych.