Rydym yn deall bod y cyfnod pontio i'r Brifysgol yn gallu bod yn gyfnod anodd i fyfyrwyr newydd yn ogystal â'r rhai hynny sy'n eu cefnogi. Rydym hefyd yn gwerthfawrogi bod llawer o fyfyrwyr yn dibynnu ar eich cymorth chi, a gallant deimlo ar goll neu'n ddryslyd o ran ble i fynd unwaith y byddant oddi cartref. Lluniwyd yr awgrymiadau canlynol i helpu i'ch arwain a'ch cefnogi lle bo angen, yn ogystal â galluogi'r myfyriwr i ddod yn oedolyn annibynnol.

Pethau defnyddiol i'w gwybod