Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Gwybodaeth am Myfyrwyr

Bydd y tudalennau gwe hyn yn gartref i wybodaeth allweddol a manylion cyswllt i chi fel myfyriwr cyfredol yr Ysgol Reolaeth. Yn ogystal â'r manylion e-bost isod, gallwch chi alw heibio i weld rhywun o'r Timau Profiad a Gwybodaeth Myfyrwyr o ddydd Llun i ddydd Gwener 9am i 4pm ar dderbynfa adeilad yr Ysgol Reolaeth ar Gampws y Bae.

Amserau Agor y Gwasanaeth Chat

Mae'r Ysgol Rheolaeth ar gael am Chat fyw rhwng 10:00 - 16:00, Dydd Llun i Ddydd Gwener am gwestiynau am eich amgylchiadau personol, anfonwch e-bost i studentsupport-management@swansea.ac.uk.

Ffurflenni Newid Modiwl a Throsglwyddo Rhaglen

Timau Cymorth a Chyngor Ysgolion Allweddol