Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Canllawiau Amserlen

Mae'r dudalen hon yn rhoi arweiniad i fyfyrwyr yng Nghyfadran y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol ar sut i gael mynediad at eu hamserlenni addysgu.

Am unrhyw gwestiynau neu broblemau gyda'ch amserlenni, cysylltwch â'r Tîm Cefnogi Myfyrwyr o'ch Ysgol.

Byddwch yn ymwybodol bod:

  • Ar gyfer rhai rhaglenni, bydd darlithoedd wedi eu recordio ymlaen llaw a'u huwchlwytho i dudalennau eich cwrs modiwl Cynfas ac ni fydd yn ymddangos ar eich amserlen addysgu. Os yw eich rhaglen yn mynd â'r dull hwn, bydd gennych seminarau wedi'u hamserlennu o hyd, tiwtorialau ac ati, ar gyfer rhyngweithio byw â staff a myfyrwyr.
  • Ni fydd dolenni Zoom ar gyfer sesiynau ar-lein yn ymddangos ar eich amserlen, byddant yn cael eu cynnwys ar dudalennau eich cwrs modiwl Cynfas.

Amserlen Gwybodaeth Allweddol