Two groups of students walking across campus

Sut ydw i'n cofrestru ym Mhrifysgol Abertawe?

Bydd y tudalennau hyn yn eich helpu chi drwy eich cofrestru ym Mhrifysgol Abertawe ac mae gennych gysylltiadau â gwybodaeth groeso a dyfodiad ychwanegol.

Mae bod yn Abertawe’n rhan werthfawr o’ch taith fel myfyriwr gyda ni, felly rydym yn gofyn i’r holl fyfyrwyr ymgysylltu â darpariaeth addysgu wyneb yn wyneb ac ymchwil ar ein campysau o ddechrau eich cwrs yn sesiwn academaidd 22-23. Os nad yw amgylchiadau’n caniatáu i chi ymuno â ni ar y campws ar ddechrau’r tymor, dylech gysylltu â’ch Cyfadran/Ysgol i drafod eich cynlluniau.