Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf
Two groups of students walking across campus

Sut ydw i'n cofrestru ym Mhrifysgol Abertawe?

Bydd y tudalennau hyn yn eich tywys trwy gofrestru ac ymsefydlu, gyda dolenni i wybodaeth ychwanegol am groeso a chyrraedd a allai fod yn ddefnyddiol wrth i chi ddechrau'ch gyrfa academaidd.

  • Bydd y Brifysgol yn dilyn arweiniad Llywodraeth Cymru ac nid yn gohirio dechrau'r tymor. Fodd bynnag, byddwn yn oedi cyn addysgu person tan 26 Mawrth, ac eithrio'r myfyrwyr hynny y mae'n ofynnol iddynt fynd i'r Brifysgol yn addysgeg.
  • Dylech chi gofrestru fel myfyriwr newydd o hyd er mwyn gallu dechrau eich astudiaethau ar-lein.
  • Mae campysau a llety Prifysgol Abertawe ar agor a byddant ar gael gyda mesurau ymbellhau cymdeithasol priodol ar waith i gadw'r campws yn ddiogel
  • Bydd pob cwrs yn cael ei ddarparu'n ddiogel mewn ffordd gymysg i roi addysgu ar-lein ac wyneb yn wyneb gyda chymaint o addysgu wyneb yn wyneb ar y campws â phosibl o fewn canllawiau iechyd, diogelwch a phellter cymdeithasol presennol Llywodraeth Cymru a Phrifysgol Abertawe.
  • Ble bynnag yr ydych - boed yn Abertawe, mewn mannau eraill yn y DU, neu ledled y byd ac yn ymuno ychydig yn ddiweddarach yn y flwyddyn academaidd pan fydd amgylchiadau'n caniatáu - byddwn yn sicrhau y byddwch yn rhan lawn o gymuned y Brifysgol.

Os oes angen cymorth arnoch i gofrestru ar-lein gallwch sgwrsio'n fyw ag aelod o staff neu anfon e-bost atom