Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Cofrestru ym Mhrifysgol Abertawe

Three smiling students walking in front of Singleton Abbey

Sut ydw i'n cofrestru ym Mhrifysgol Abertawe?

Bydd y tudalennau hyn yn eich tywys trwy gofrestru ac ymsefydlu, gyda dolenni i wybodaeth ychwanegol am groeso a chyrraedd a allai fod yn ddefnyddiol wrth i chi ddechrau'ch gyrfa academaidd.