Two groups of students walking across campus

Cofrestru yn Mis Medi

p>Isod ceir dyddiadau ar gyfer cyrsiau mynediad ym mis Medi.

Cofrestru, Cyrraedd a SefydluDechrau
Diwedd
Cofrestru ar agor i fyfyrwyr sy'n parhau 09 Medi 30 Medi
Cofrestru'n agor ar gyfer myfyrwyr newydd 16 Medi 30 Medi
ofrestru ar agor i fyfyrwyr sy'n ailsefyll
(Canlyniadau 12 Medi)
18 Medi 30 Medi
Cyrraed a symud i fewn 18 Medi 22 Medi
Term Week 1 Croeso Ysgolion 23 Medi 27 Medi
Term Week 2 Dechrau Addysgu 30 Medi 04 Hydref
Dyddiad dechrau Addysgu Cyrsiau 30 Medi -
Research course start date 01 Hydref -
Cofrestru’n gynnar ar raglenni iechyd, meddygaeth, TAR, LLM, PGCE 27 Awst 18 Medi
Cynllunydd Blwyddyn Academaidd Mynediad ym mis Medi