Coronafeirws: y diweddaraf

Cofrestriad i fyfyrwyr sy'n parhau â'u hastudiaethau

Myfyrwyr sy'n gweithio ar gliniaduron mewn desgiau mewn llyfrgell

Sut ydw i'n cofrestru ym Mhrifysgol Abertawe?

Bydd y tudalennau hyn yn eich tywys trwy gofrestru ac ymsefydlu, gyda dolenni i wybodaeth ychwanegol am groeso a chyrraedd a allai fod yn ddefnyddiol wrth i chi ddechrau'ch gyrfa academaidd.

Camau Cofrestru