Ein gwasanaeth

Mae'r dudalen we hon yn cynnwys gwybodaeth allweddol am dîm Cyflogadwyedd y Gyfadran a'r gwasanaeth rydym ni'n ei ddarparu. Ceir gwybodaeth a dolenni i'n Hybiau Canvas, ein Sgwrs Fyw i siarad ag aelod o'r tîm, ein system archebu rithwir i drefnu apwyntiad ag Ymgynghorydd Gyrfaoedd neu Gydlynydd Cyflogadwyedd a Lleoliadau Gwaith am help gyda CVs, llythyron eglurhaol, interniaethau, lleoliadau gwaith a llawer mwy!

 

A HOFFECH CHI SIARAD GYDA YMGYNGHORYDD GYRFAOEDD?

 Mae nhw'n gallu eich helpu gyda cwestiynau am:

  • Cais Swyddi
  • Profiad Gwaith
  • Beth i wneud ar ol eich radd

 Allech chi siarad gyda ymgynghorydd gyrfaoedd am y themau uwch ar Dydd Gwener rhwng 13:30 a 15:30 ar Dydd Gwener.

Cyfleoedd Cyflogaeth

Mae'r adran yma yn cynnwys swyddi ran amser a swyddi raddedig

Myfyrwyr yn eistedd

Gwasanaethau Tim Cyflogadwyedd

Mae’r swyddfeydd cyflogadwyedd ar agor pob dydd, am apwyntiadau neu am cymorth galw heibio, ac yn ar gael o’r Hwb cyflogadwyedd o yr adeilad Digital Technium ar Campws Singleton, neu ar Campws y Bae yn yr Adeilad yr Ysgol Rheolaeth. Bydd yn posib, os oes argaeledd, i fyfyrwyr gweld cydlynydd cyflogadwyedd a lleoliadau, neu ymgynghorydd gyrfaoedd o 10:00 i 16:00 ar lein neu mewn person am yr gwasanaethau is:

Arolwg CV/Llythyr clawr

Mae apwyntiadau yma ar gael am arolwg cyflym am eich CV gan aelod o’r tim i adolygu y strwythyr, sillafu, iaith ac i wneud awgrymiadau i wella eich CV. Mae’r cymorth CV ar gael am unrhyw myfyrwyr neu cynfyfyrwyr sydd yn ceisio am swyddi ran amser, lleoliadau, neu swyddi raddegigion.

Blwyddyn mewn diwydiant (nid yw appwyntiadau yma yn cynnwys cais swyddi) 

Oes angen help gyda eich flwyddyn mewn diwydiant? Wnewch appwyntiad i cwrdd ag un o’r Cydlynydd Cyflogadwyedd sydd yn gallu eich helpu chi gyda edrych am lleoliad, ac rhoi mewnwelediad i’r flwyddyn mewn diwydiant.

 

Ymgynghoriad Cyflogadwyedd

Mae cyfarfod gyda ymgynghorydd cyflogadwyedd yn gallu cynnig cyngor deheuig ac arweiniad am eich ymdrechion cyflogadwyedd er enghraifft: Cais Swydd, paratoi am cyfweliad, cais am swyddi ran amser neu cais radd meistr, weithio allan eich gyrfa dyfodol.

Mae appwyntiad gyda ymgynghorydd cyflogadwyedd yn appwyntiad lefel uwch o gweddill y wasanaethau am yngynghoriad fwy ddwfn.

Astudio Dramor

Hoffech chi ddysgu mwy am Astudio Dramor? Neu hoffech chi ddarganfod beth yw’r opsiynau? Wnewch appwyntiad yn is!

Mae appwyntiadau yn gallu cael ei llogi yma 

Siwrne Gyrfaoedd Myfyrwyr

Mae ein Siwrnai Gyrfaoedd Myfyrwyr yn canllaw i chi defnyddio i helpu chi meddwl am cyfleodd gwahanol a datblygu sgiliau sydd yn gallu helpu adeiladu sylfaenai gyrfa. Nad oes un ffordd gywir i dilyn y siwrnai, mae hyn yn awgrymiad ac mae’n bosib fydd gweithgareddau rydych chi’n cwblhau nifer o  amser, ac rhai nad ydych yn ceisio o gwbl. Mae’n lan i chi. Gobeithio fydd hyn rhoi rhywle i ddechrau ac yn adeiladu eich hyder barod i chi dechrau ar y llwybr o eich gyrfa!