Eisiau gwneud y gorau o'ch amser rhwng sesiynau addysgu ar y campws? Oes well gennych chi astudio ar y campws yn hytrach nag yn y cartref? Ddim yn siŵr pa gyfleusterau ar y campws sydd yna i fyfyrwyr? Mae'r dudalen hon yn crynhoi'r mannau a'r cyfleusterau cymunedol sydd ar gael i fyfyrwyr ar Gampws y Bae a Singleton!

Ynghyd â mannau i fyfyrwyr a chyfleusterau ar ein campysau, mae llawer o leoedd o gwmpas Abertawe lle gallet ti fwynhau man diogel, cynnes a chroesawgar er mwyn astudio neu gymdeithasu. Cymera gipolwg ar dudalen we Cyngor Abertawe sef Lleoedd Llesol Abertawe i gael manylion penodol am leoedd yng nghanol dinas Abertawe a mannau eraill.

MANNAU MYFYRWYR

CYFLEUSTERAU CYMUNEDOL

Gweler isod lle i ddod o hyd i’r prif gyfleusterau cymunedol sydd ar gael i fyfyrwyr ar Gampws y Bae a Singleton.