Eisiau gwneud y gorau o'ch amser rhwng sesiynau addysgu ar y campws? Oes well gennych chi astudio ar y campws yn hytrach nag yn y cartref? Ddim yn siŵr pa gyfleusterau ar y campws sydd yna i fyfyrwyr? Mae'r dudalen hon yn crynhoi'r mannau a'r cyfleusterau cymunedol sydd ar gael i fyfyrwyr ar Gampws y Bae a Singleton!

MANNAU MYFYRWYR

CYFLEUSTERAU CYMUNEDOL

Gweler isod lle i ddod o hyd i’r prif gyfleusterau cymunedol sydd ar gael i fyfyrwyr ar Gampws y Bae a Singleton.