Coronafeirws: y diweddaraf

Cofrestru Dyfeisiau Myfyrwyr ar gyfer Wi-Fi

Eicon Wi-Fi

Mae angen i fyfyrwyr gofrestru pob dyfais ar gyfer defnydd ar rwydweithiau Wi-Fi Prifysgol Abertawe.

Mannau astudio grŵp ar gyfer myfyrwyr

Grŵp o fyfyrwyr yn gweithio mewn coden astudio

Mae mannau astudio grŵp cyfarparedig â sgriniau mawr ar gael yn y llyfrgell - ymwelwch â desg gwybodaeth y llyfrgell i gadw lle.

Gallwch hefyd cadw man astudio grŵp yn Llyfrgell Parc Singleton trwy archebu ystafell ar-lein.

Mannau astudio gyda chyfrifiaduron

Myfyrwyr yn gweithio ar gyfrifiaduron mewn lab CP

Mae ystafelloedd cyfrifiaduron ar gael ar gyfer eich astudiaethau ar draws pob campws

Ymholiadau Poblogaidd

Help a chymorth

Cysylltwch â’r Tîm Gwasanaeth Cwsmer

Darllenwch ein Polisi Defnydd Derbyniol o Dechnoleg Ddigidol