Cofrestru Dyfeisiau Myfyrwyr ar gyfer Wi-Fi

Eicon Wi-Fi

Mae angen i fyfyrwyr gofrestru pob dyfais ar gyfer defnydd ar rwydweithiau Wi-Fi Prifysgol Abertawe.

Mannau astudio gyda chyfrifiaduron

Myfyrwyr yn gweithio ar gyfrifiaduron mewn lab CP

Mae ystafelloedd cyfrifiaduron ar gael ar gyfer eich astudiaethau ar draws pob campws

Mannau astudio grŵp ar gyfer myfyrwyr

Grŵp o fyfyrwyr yn gweithio mewn coden astudio

Mae mannau astudio grŵp cyfarparedig â sgriniau mawr ar gael yn y llyfrgell - ymwelwch â desg gwybodaeth y llyfrgell i gadw lle.

Gallwch hefyd cadw man astudio grŵp yn Llyfrgell Parc Singleton trwy archebu ystafell ar-lein.

Ymholiadau Poblogaidd

Help a chymorth

Cysylltwch â’r Desg Wasanaeth TG

Darllenwch ein Canllaw i Ddesg Wasanaeth

Darllenwch ein Polisi Defnydd Derbyniol o Dechnoleg Ddigidol