Eich Storfa Ffeiliau

Fel aelod staff neu fyfyriwr ym Mhrifysgol Abertawe, mae gennych fynediad i Office 365.

Mae OneDrive ar gyfer Busnes yn rhan annatod o Office 365, sy'n darparu lle yn y cwmwl le gallwch storio, rhannu a chydamseru eich ffeiliau ar gyfer gwaith.

Gweler y Cwestiynau Cyffredin isod a'r Canllaw Cychwyn Cyflym OneDrive ar gyfer Busnes am fwy o wybodaeth. (Sylwer nad oes fersiwn Cymraeg o’r canllaw hwn a ddarparwyd gan Microsoft ar gael.)

Cwestiynau Cyffredin OneDrive ar gyfer Busnes

Chwilio'r Cwestiynau Cyffredin

Os oes gennych ymholiad pellach, gallwch chwilio'n Cwestiynau Cyffredin isod, neu bori'r holl Gwestiynau Cyffredin