Proses Terfynu Cyfrif

Os ydych chi wedi cwblhau eich astudiaethau neu os ydych chi'n gadael y Brifysgol, byddwch chi'n derbyn hysbysiadau drwy e-bost gan y Gwasanaethau TG i roi gwybod i chi fod eich cyfrif ar fin cau.

Mae cau cyfrif yn golygu y byddwch yn colli mynediad at holl systemau'r Brifysgol, gan gynnwys eich e-bost, eich cyfrif OneDrive a'ch tanysgrifiadau Office. 

Byddwch yn derbyn hysbysiadau Cau Cyfrif i'ch cyfeiriad e-bost y Brifysgol 28 niwrnod, 14 diwrnod ac 1 diwrnod cyn i'r cyfrif gau. Defnyddiwch ein Rhestr Wirio Cau i'ch helpu i baratoi.

Chwilio'r Cwestiynau Cyffredin

Os oes gennych ymholiad pellach, gallwch chwilio'n Cwestiynau Cyffredin isod, neu bori'r holl Gwestiynau Cyffredin