Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf
3 myfyriwr yn eistedd wrth fwrdd ac yn defnyddio gliniaduron

Dyfeisiau

Rydym ni yma i gynnig cymorth ar gyfer dyfeisiau (gliniaduron, tabledi, ffonau symudol ac e-ddarllenwyr).

Rydym yn ceisio darparu cymorth gyda'r canlynol:

  • Wi-Fi - cysylltu â Wi-Fi Prifysgol Abertawe.
  • Diogelu Gwybodaeth – gwirio firysau, gwaredu firysau (yn dibynnu ar ddifrifoldeb), adfer data (ond pwysleisiwn yr angen i gadw copi wrth gefn o'ch data pwysig), a chyngor ar gyfrineiriau ac amgryptio.
  • E-bost – gan gynnwys sut i osod eich cyfrif e-bost y Brifysgol ar eich dyfais.
  • Meddalwedd – gosod meddalwedd a gyflenwir gan y Brifysgol ar eich dyfais. Sylwer, os oes angen hyfforddiant gydag unrhyw feddalwedd, bydd angen i'r cyflenwr ddarparu hwn, neu dylid ei drefnu drwy eich adran os yw ar gael.

Chwilio'r Cwestiynau Cyffredin

Os oes gennych ymholiad pellach, gallwch chwilio'n Cwestiynau Cyffredin isod, neu bori'r holl Gwestiynau Cyffredin