Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Academi Cyflogadwyedd Abertawe

Yma yn Abertawe, rydym yn gwneud pethau'n wahanol, gan wneud yn siŵr, o gychwyn cyntaf eich taith gyda ni, fod gennych yr holl gyngor a chyfleoedd cyflogaeth gyda’i gilydd.  Cewch gyfle i ymgysylltu ag ystod eang o gyflogwyr, i fanteisio ar gyfleoedd am leoliad gwaith ac i fynd ar brofiad gwaith, felly byddwch yn barod ar gyfer y byd gwaith pan fyddwch yn ein gadael ni.  Rydym yn gwneud yn siŵr bod eich profiadau dysgu a’ch profiadau cyflogadwyedd yn mynd law yn llaw gan arwain at yrfa lwyddiannus fel graddedig.

A oes angen i chi siarad ag Ymgynghorydd Gyrfaoedd? – Cliciwch yma.

Byddwch yn dod o hyd i’r atebion i’ch cwestiynau yn y dolenni isod.

Datblygu eich gyrfa

Cysylltwch â ni

Er mwyn cysylltu â’r tîm ACA gydag ymholiadau cyffredinol, anfonwch neges e-bost os gwelwch yn dda: employability@swansea.ac.uk neu rhowch alwad ffôn gan ddefnyddio’r rhif canlynol: 01792 295500.

A ydych chi’n dal i chwilio?  Mae gennym dudalen Cwestiynau Cyffredin helaeth.

Mae ansawdd yn bwysig

Matrix quality award logo

Achredir y Gwasanaeth i’r nod ansawdd matrics ar gyfer gwasanaethau gwybodaeth, cyngor a chanllaw.  Mae'n ffurfio rhan o Wasanaethau Gwybodaeth a Systemau, ac mae wedi'i leoli yn y Llyfrgell.

Ein rhwydwaith proffesiynol

Association of Graduate Careers Advisory Services logo

Mae'r Gwasanaeth yn gysylltiedig â Chymdeithas y Gwasanaethau Cyngor ar Yrfaoedd i Raddedigion (AGCAS).  AGCAS yw corff proffesiynol y Deyrnas Unedig ar gyfer gweithwyr proffesiynol gyrfaoedd a chyflogadwyedd sy'n gweithio gyda myfyrwyr addysg uwch a graddedigion a darpar ymgeiswyr addysg uwch.