Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Profiad gwaith

Lleoliadau gwaith â thâl (SPIN)

Drwy ein Rhwydwaith Interniaeth â Thâl, rydym yn ceisio cysylltu cyflogwyr a myfyrwyr ar gyfer lleoliadau gwaith 4 wythnos o hyd ar lefel raddedig. Caiff pob rôl ei hysbysebu trwy'r Parth Cyflogaeth ac mae ein Harbenigwyr Academi Cyflogadwyedd Abertawe yn rhoi cefnogaeth i'r rheiny ar leoliadau gwaith i sicrhau bod y busnes a'r myfyriwr yn cael y gorau o'r interniaeth. Telir myfyrwyr isafswm o £300 yr wythnos, amser llawn ac mae cymorth grantiau ar gael i gyflogwyr er mwyn talu eu cyflog. Gall lleoliadau gwaith redeg drwy gydol y flwyddyn er byddai'n rhaid iddynt fod ar sail ran-amser yn ystod y tymor.

Cliciwch yma i chwilio am leoliadau gwaith ac interniaethau.

Cofiwch wirio’r safle yn aml - caiff hysbysebion newydd eu cynnwys bob dydd!

Wythnos o Waith (WoW) Lleoliadau Santander Lleoliadau Gwaith Hyblyg

Myfyrwyr Rhyngwladol

Mae'n bwysig iawn eich bod yn gwirio bod gennych hawl i weithio yn y Deyrnas Unedig.

Mae'r tîm anhygoel yn Rhyngwladol@BywydCampws yma i'ch helpu. Maent yn cynnal sesiynau galw heibio ac yn trefnu apwyntiadau i sicrhau bod cyfyngiadau eich visa mewn lle.