Interniaethau a Lleoliadau gwaith

Gall interniaethau a lleoliadau gwaith gynnig cyfle unigryw i chi roi cynnig ar swydd neu yrfa newydd mewn sector penodol, datblygu sgiliau perthnasol a meithrin rhwydwaith cryf. Mae'r ddau fath o brofiad gwaith fel arfer yn cael eu gwneud am gyfnod penodol o amser, rhywle rhwng wythnos a 12 mis.

Caiff yr holl interniaethau a lleoliadau gwaith eu hysbysebu ar  Hysbysfwrdd Swyddi Digidol y Parth Cyflogaeth .

Gwirfoddoli

Mae gwirfoddoli yn ffordd wych arall i gael profiad a helpu gyda llawer o achosion da ar yr un pryd. Mae ganDiscovery SVS amrywiaeth o gyfleoedd  ar gael i fyfyrwyr.

Tâl

Wrth chwilio am gyfleoedd profiad gwaith, mae’n bwysig darllen y print bach pan ddaw i dâl. Mae rhai cyfleoedd yn ddi-dâl, tra bydd eraill yn cynnig tâl. Bydd cyfradd y tâl yn amrywio o gyflogwr i gyflogwr.

Os bydd interniaeth yn fwy na 70 awr, rydym ni’n cynghori y cewch eich talu am hyn, ar raddfa’r Isafswm Cyflog Cenedlaethol. Gall hyn fod yn gymhleth ac mae’n amrywio gan ddibynnu ar eich oedran. Ewch i dudalen we Isafswm Cyflog Cenedlaethol y Llywodraeth ar gyfer yr union gyfraddau.

Ydych chi’n wynebu rhwystrau i gael profiad gwaith?

Mae ein prosiect Hwb Gyrfaoedd yn cynnig cymorth gyrfaoedd wedi’i deilwra i fyfyrwyr Prifysgol Abertawe sy’n wynebu rhwystrau ychwanegol i gael profiad gwaith. Mae cymorth a chanllawiau ychwanegol ar gael. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i’r dudalen we.

Pan ddylwn i gwblhau interniaeth, lleoliad gwaith neu wirfoddoli? Beth yw'r manteision?

  • Gwella eich rhagolygon gyrfa. Maent yn ffyrdd defnyddiol i’ch helpu i ddatblygu’n broffesiynol. Byddant yn helpu i ganfod profiad gwych i chi nodi ar eich CV a gwneud i chi fod yn amlwg mewn marchnad gystadleuol pan ddaw i gyflwyno ceisiadau am swyddi graddedig cystadleuol.
  • Ehangu eich rhwydwaith. Drwy gydol eich interniaeth, eich lleoliad gwaith neu’ch gwaith gwirfoddoli, byddwch yn datblygu perthnasoedd proffesiynol â’ch cydweithwyr a’ch cleientiaid. Gall y rhwydwaith hwn fod yn werthfawr iawn pan fyddwch chi’n ymuno â’r farchnad swyddi i raddedigion.
  • Dysgwch ragor am y byd gwaith go iawn. Gall cael cyfrifoldebau go iawn mewn gweithle go iawn eich helpu i ddatblygu a thyfu. Hefyd, mae ymgyfarwyddo ag arferion mynd i’r gwaith yn arfer da iawn i’w ddatblygu, wrth gael profiad gwaith ar lefel ddiwydiannol cyn graddio.
  • Gwella eich galluoedd academaidd. Gall ehangu eich set o sgiliau drwy gael profiad gwaith roi dealltwriaeth i chi o fywyd go iawn, a gallwch chi drosglwyddo hyn i’ch perfformiad academaidd a fydd yn eich helpu i gael graddau gwell.

Os oes gennych chi gwestiynau, e-bostiwch ni  employmentzone@abertawe.ac.uk

Cysylltwch â Parth Cyflogaeth