Beth sy'n digwydd?

Mae Academi Cyflogadwyedd Abertawe (ACA) yn cynnal amrywiaeth eang o ddigwyddiadau i’ch helpu chi i wneud cysylltiadau â chyflogwyr, ynghyd â chynnig hyfforddiant datblygu sgiliau, gweithdai a rhaglenni cyflogadwyedd.

O’n ffair yrfaoedd unigryw flynyddol i sesiynau sgiliau unigol a magu hyder a sesiynau galw heibio gyda chyflogwyr, mae rhywbeth at ddant pawb, waeth ble fyddant ar eu taith yrfa.

Caiff ein calendr llawn o ddigwyddiadau ei gynnal ar ein Parth Cyflogaeth. Bydd angen i fyfyrwyr fewngofnodi i gofrestru am ddigwyddiadau. Gall graddedigion Abertawe barhau i gyrchu’r Parth Cyflogaeth. Yr unig beth bydd angen i chi ei wneud fydd cofrestru am gyfrif cyn-fyfyriwr gan ddefnyddio eich e-bost personol.

*Os byddwch chi'n colli mynediad at eich cyfrif, e-bostiwch ni  employmentzone@abertawe.ac.uk i gael mynediad eto.

Pam dylwn ni ddod i ddigwyddiadau gyrfaoedd? Sut bydd yn fy helpu?

Trefnwyd ein calendr o ddigwyddiadau a gweithgareddau i’ch helpu chi i archwilio eich opsiynau gyrfa, gan ddatblygu eich sgiliau cyflogadwyedd, pontio i’r gweithle fel gweithiwr proffesiynol hyderus a chreu cysylltiadau â chyflogwyr.

Ffair Yrfaoedd

Mae ein ffair yrfaoedd unigryw flynyddol yn ffordd wych o archwilio amrywiaeth eang o sefydliadau sy’n awyddus i recriwtio myfyrwyr. Rhwydweithio a chreu cysylltiadau â chyflogwyr lleol, cenedlaethol a rhyngwladol. Gofyn cwestiynau a chael blas ar sut mae cyflogwyr yn recriwtio i rolau sydd o ddiddordeb i chi, mewn amgylchedd cefnogol.

Cynhelir y Ffair Yrfaoedd Nesaf ar:

Campws Singleton: Dydd Mawrth 15 Hydref

Campws y Bae: Dydd Mercher 16 Hydref

Mwy o wybodaeth yn dod yn fuan.

Image of an employer talking to a student at the careers fair

Ffair Swyddi Rhan-Amser

Os oes gennyt ddiddordeb mewn dod o hyd i swydd ran-amser, dyma rywbeth i ti! Fel arfer fe'i cynhelir ar ddechrau mis Hydref a dechrau mis Chwefror bob blwyddyn. Ymuna â busnesau lleol sydd am lenwi swyddi rhan-amser.

Cynhelir ein Ffair Swyddi Rhan-amser nesaf

ddydd Mawrth 1 Hydref 2024

Rhagor o fanylion yn dod yn fuan.

Cwrdd â'r Cyflogwr

Yn y cyfamser, gallwch ddod i sesiwn Cwrdd â'r CyflogwrDyma gyfle gwych i siarad â chyflogwyr â diddordeb ym myfyrwyr Prifysgol Abertawe. Gallwch rwydweithio, dysgu am y swyddi gwag sydd ar gael a chael gwybod am beth mae cyflogwyr yn chwilio amdano mewn ymgeiswyr.

Cadwch lygad ar ein cyfryngau cymdeithasol a'r Hysbysfwrdd Swyddi Digidol i gael gwybod pwy fydd yn ymuno â ni nesaf!