Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf
rhyfeddwr

Ffair Gyrfaoedd Rithwir Canmlwyddiant Prifysgol Abertawe

Ffair Gyrfaoedd Rithwir Canmlwyddiant Prifysgol Abertawe yw eich cyfle chi i rwydweithio ag amrywiaeth eang o recriwtwyr graddedigion, cael cyngor ar gyflogadwyedd a dysgu am gyfleoedd cyflogaeth, yn yr un man!

Ymunwch â ni ddydd Gwener 25 Medi, ar-lein o 11am tan 4pm, i gysylltu â sefydliadau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol, gan gynnwys Cangen Feddygol y Llynges Frenhinol, Trafnidiaeth Cymru, Kautex Textron a llawer mwy!

Bydd sesiynau rhyngweithiol ar gael drwy gydol y digwyddiad, gan gynnwys Holi ac Ateb, Un i Un a llawer mwy! 

Er mwyn cadw’ch lle, cofrestrwch yma

Ffair Yrfaoedd