Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf
rhyfeddwr

Ffair Yrfaoedd Rithwir i Raddedigion - Creu Cysylltiadau

Ffair Yrfaoedd Graddedigion Prifysgol Abertawe yw’ch cyfle chi i siarad ag ystod eang o sefydliadau, rhwydweithio â chyflogwyr a gwneud cysylltiadau â chyfleoedd gwaith pan fydd popeth o dan yr un to! 

Ymunwch â ni ar-lein ddydd Mercher 2il Mehefin rhwng 11:00 a 17:00 ochr yn ochr â sefydliadau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol. Gan gynnwys Aldi, BJSS, Y Fyddin Brydeinig, Capital Law, Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, 

Farrer & Co, Nuclear Graduates, Heddlu De Cymru, Sparta Global, TeachFirst, Touch Medical Media, Grŵp Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus Llywodraeth Cymru a Wolfestone.

Ffair Yrfaoedd Graddedigion Prifysgol Abertawe