Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Croeso i dudalen Digwyddiadau'r Parth Cyflogaeth!

Yma bydd modd i ti ddarllen am ein Digwyddiadau sydd ar ddod a'r rhai blaenorol, sydd ar gael i holl Fyfyrwyr a Graddedigion Prifysgol Abertawe!

Cynhelir y digwyddiadau ar y Parth Cyflogaeth. Bydd angen i  fyfyrwyr mewngofnodi yma i’w cyrchu; Bydd graddedigion hefyd yn gallu cael mynediad i gyfrif ‘cyn-fyfyriwr’ drwy glicio yma.”

Wedi colli mynediad at dy Gyfrif JobTeaser? E-bostia employmentzone@abertawe.ac.uk er mwyn cael mynediad eto.

Wedi colli sesiwn? Os bydd recordiadau ar gael, bydd modd i ti gael mynediad atyn nhw yn y dolenni isod.

calendr ddigwyddiadau i gyd

Digwyddiadau sydd ar ddod

Graddedigion

Gweminar Recriwtio Graddedigion Cyngor Rhondda Cynon Taff

Gweminar Recriwtio Graddedigion

Rhaglen Datblygu

31/01/2023

13:00 - 14:00 UTC

Bydd y digwyddiad yn fyw

Ymuno â'r digwyddiad byw nawr
Ymddiheuriadau, ond mae'r digwyddiad hwn wedi gorffen

Digwyddiadau sydd wedi'u cwblhau