Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf
Amdanom ni

Beth y gallwn ei wneud i chi

Angen help i ystyried dewisiadau gyrfa?

Mae ein gwasanaethau i fyfyrwyr yn cynnwys:

  • Rhaglen o weithdai cyflogadwyedd, sgyrsiau gan gyflogwyr, digwyddiadau pwrpasol a ffeiriau gyrfaoedd;
  • Cyngor ac arweiniad unigol gan Ymgynghorwyr Gyrfaoedd proffesiynol gymwysedig;
  • Gwobr Gyflogadwyedd Abertawe (myfyrwyr presennol yn unig);
  • Cymorth chwilio am swyddi, interniaethau, lleoliadau gwaith a chyfleoedd gwirfoddoli;
  • Mynediad at adnoddau gwybodaeth am ystod eang o bynciau rheoli gyrfa;
  • Cyngor ac arweiniad ar astudio ac ariannu i fyfyrwyr ôl-raddedig.

Rydym hefyd yn darparu help a chyngor i gyn-fyfyrwyr Prifysgol Abertawe am hyd at bum mlynedd ar ôl graddio.

Cysylltu â ni:

Gallwch gysylltu â ni yn y ffyrdd canlynol:

Ein horiau gwasanaeth yw dydd Llun i ddydd Gwener, 9am-5pm.

 

Datganiad Gwasanaethau:

Nod y Datganiad Gwasanaethau yw rhoi gwybodaeth am yr ystod o wasanaethau a gynigiwn i'n cleientiaid, gan gynnwys myfyrwyr, cyflogwyr a staff academaidd

Datganiad Gwasanaeth: Academi Cyflogadwyedd Prifysgol Abertawe, 27/02/2018