Ewch i sesiwn galw heibio wythnosol 

Ni fyddwn yn cynnal ein sesiynau galw heibio o dydd Gwener 3 Mai, yn ystod cyfnod yr arholiadau a'r haf. Bydd y sesiynau galw heibio wythnosol yn ailddechrau ar ddechrau'r tymor newydd.

Cadwch lygad am y manylion diweddaraf yma, a chadwch lygad ar y cyfryngau cymdeithasol am ymweliadau cyflogwyr! Rydyn ni wedi trefnu llawer i chi ar gyfer y flwyddyn academaidd hon!

Apwyntiadau gydag Ymgynghorydd Gyrfaoedd

Rydym yn cynnig arweiniad cyfrinachol a ddiduedd i'ch helpu chi i wneud dewisiadau am eich addysg a'ch cynlluniau o ran gyrfa, gan gynnwys:

  • archwilio eich opsiynau pan nad ydych yn siŵr o'r hyn i'w wneud ar ôl graddio
  • gwella eich ceisiadau a'ch datganiadau personol ôl-raddedig
  • eich helpu os ydych yn ystyried newid neu adael eich cwrs
  • cynllunio eich camau nesaf
  • hyfforddiant at gyfweliadau i wella eich technegau cyfweld

I gael y gorau o'ch apwyntiad, rydym yn argymell defnyddio ei'n offer a'r adnoddau yn gyntaf, a dod i'r apwyntiad gyda chwestiynau a phwyntiau i'w trafod. 

Gallwch drefnu apwyntiad 30 munud yn uniongyrchol drwy'r ddolen hon.  Cewch eich annog i greu eich proffil wrth i chi ddefnyddio'r Parth Cyflogaeth am y tro cyntaf. Gallwch drefnu apwyntiad o'r tab ar ochr dde'r faner werdd ar ôl i chi wneud hyn.

 

Cysylltwch â'r tîm!