Apwyntiadau gydag Ymgynghorydd Gyrfaoedd

Rydym yn cynnig arweiniad cyfrinachol a ddiduedd i'ch helpu chi i wneud dewisiadau am eich addysg a'ch cynlluniau o ran gyrfa, gan gynnwys:

  • archwilio eich opsiynau pan nad ydych yn siŵr o'r hyn i'w wneud ar ôl graddio
  • gwella eich ceisiadau a'ch datganiadau personol ôl-raddedig
  • eich helpu os ydych yn ystyried newid neu adael eich cwrs
  • cynllunio eich camau nesaf
  • hyfforddiant at gyfweliadau i wella eich technegau cyfweld

Gallwch drefnu apwyntiad 30 munud yn uniongyrchol drwy'r ddolen hon.  Cewch eich annog i greu eich proffil wrth i chi ddefnyddio'r Parth Cyflogaeth am y tro cyntaf. Gallwch drefnu apwyntiad o'r tab ar ochr dde'r faner werdd ar ôl i chi wneud hyn.

Ewch i sesiwn galw heibio wythnosol 

Mae ein sesiynau galw heibio ar Gampws Parc Singleton wedi dechrau! Bob dydd Mercher rhwng 12.30pm a 2.00pm rydyn ni ym Mloc y Stablau, Abaty Singleton - dewch i'n gweld ni!

O fis Tachwedd, byddwn ni hefyd yn cynnal sesiynau galw heibio ar Gampws y Bae. Cynhelir y rhain ar ddydd Mawrth rhwng 12.30pm a 2.00pm yn Llyfrgell y Bae.

Cadwch lygad am y manylion diweddaraf yma, a chadwch lygad ar y cyfryngau cymdeithasol am ymweliadau cyflogwyr! Rydyn ni wedi trefnu llawer i chi ar gyfer y flwyddyn academaidd hon!

Cysylltwch â'r tîm!