Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Siarad ag ymgynghorydd gyrfaoedd

Wrthi’n eich cefnogi fel arfer trwy gymorth gyrfaol ar-lein 

Apwyntiadau gydag Ymgynghorydd Gyrfaoedd

Rydym yn cynnig arweiniad cyfrinachol a ddiduedd i'ch helpu chi i wneud dewisiadau realistig am eich addysg a'ch cynlluniau o ran gyrfa, gan gynnwys:

  • archwilio eich opsiynau pan nad ydych yn siŵr o'r hyn i'w wneud ar ôl graddio
  • gwella eich ceisiadau a'ch datganiadau personol ôl-raddedig
  • eich helpu os ydych yn ystyried newid neu adael eich cwrs
  • cynllunio eich camau nesaf
  • hyfforddiant at gyfweliadau i wella eich technegau cyfweld

Gallwch drefnu apwyntiad 30 munud yn uniongyrchol drwy'r ddolen hon.  Cewch eich annog i greu eich proffil wrth i chi ddefnyddio'r Parth Cyflogaeth am y tro cyntaf. Gallwch drefnu apwyntiad o'r tab ar ochr dde'r faner werdd ar ôl i chi wneud hyn.

 

Gohirio pob sesiwn galw heibio nes bydd rhybudd pellach

e-bostiwch employability@swansea.ac.uk