Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Apwyntiadau gydag Ymgynghorydd Gyrfaoedd

Rydym yn cynnig arweiniad cyfrinachol a ddiduedd i'ch helpu chi i wneud dewisiadau realistig am eich addysg a'ch cynlluniau o ran gyrfa, gan gynnwys:

  • archwilio eich opsiynau pan nad ydych yn siŵr o'r hyn i'w wneud ar ôl graddio
  • gwella eich ceisiadau a'ch datganiadau personol ôl-raddedig
  • eich helpu os ydych yn ystyried newid neu adael eich cwrs
  • cynllunio eich camau nesaf
  • hyfforddiant at gyfweliadau i wella eich technegau cyfweld

Gallwch drefnu apwyntiad 30 munud yn uniongyrchol drwy'r ddolen hon.  Cewch eich annog i greu eich proffil wrth i chi ddefnyddio'r Parth Cyflogaeth am y tro cyntaf. Gallwch drefnu apwyntiad o'r tab ar ochr dde'r faner werdd ar ôl i chi wneud hyn.

Ewch i sesiwn galw heibio wythnosol 

Rydym ni yn parhau â sesiynau galw heibio wythnosol ar gyfer eich holl anghenion o ran gyrfaoedd a swyddi!

Y tymor hwn, rydym ni wedi rhannu'r sesiynau galw heibio'n ddau gategori; y Parth Cyflogaeth, ar gyfer eich holl anghenion cyffredinol o ran gyrfaoedd a swyddi, a sesiynau galw heibio ar gyfer CVs. Mae'n haws nag erioed cael cyngor ac arweiniad personol ar yrfaoedd!

Ar gyfer y tymor hwn (o 30 Ionawr tan 31 Mawrth ac o 24 Ebrill tan 9 Mehefin), cynhelir y sesiynau galw heibio'n wythnosol ar:

  • Ddydd Mawrth, 12:00 - 2:00pm - Sesiynau Galw Heibio'r Parth Cyflogaeth, Campws Singleton, Stablau'r Abaty
  • Dydd Mawrth, 12:00 - 2:00pm - Sesiynau Galw Heibio'r Parth Cyflogaeth, Llyfrgell Campws y Bae
  • Dydd Mercher, 11:30 - 12:30 - Sesiynau Galw Heibio ar gyfer CVs, Campws Singleton, Stablau'r Abaty

Hefyd, gallwch drefnu apwyntiadau personol gydag Ymgynghorwyr Gyrfaoedd y mae ACA yn eu cynnig ar y ddau gampws neu drwy Zoom.

Os ydych chi newydd gyrraedd Abertawe neu'n dod at ddiwedd eich astudiaethau, dyma gyfle gwych i gwrdd â'r tîm a dysgu rhagor am sut gallwch chi ddod o hyd i interniaethau, gwaith rhan-amser a swyddi i raddedigion. Mae gan ACA rywbeth i helpu pob myfyriwr o bob disgyblaeth radd.

Galwch heibio a dweud helô. Edrychwn ymlaen at gwrdd â chi!