Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf
Employability hexagon icon

Academi Gyflogadwyedd Abertawe

Two businesswomen talking on a balcony

Menter

Grŵp o fyfyrwyr yn eistedd o amgylch bwrdd yn siarad

Gwobrau Cyflogadwyedd

Aerial photo of three students on a staircase talking

HEAR

Close up of two people shaking hands

Llysgenhadon Digidol

Two female students taking a selfie

Cwestiynau Cyffredin

Oes gennych chi gwestiwn? Chwiliwch ein Cwestiynau Cyffredin isod
neu bori'r holl Gwestiynau Cyffredin