Higher Education Achievement Report Logo

Bydd hyn o ddiddordeb i chi yn bendant!
Ydych chi am gael y swydd orau bosibl ar ôl y Brifysgol? Beth am gael cymorth wrth hybu eich cyflogadwyedd, a help llaw wrth baratoi am gyfweliadau swydd? Bydd angen i chi wneud yn siŵr bod eich CV ar ei orau... Mae ymarfer go iawn yn syniad da hefyd! Dysgwch sut mae'r Adroddiad Cyrhaeddiad Addysg Uwch (HEAR) yn gallu eich helpu hefyd.