Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Ynglŷn â'r Cynllun Llysgenhadon Myfyrwyr

Dewch yn Fyfyriwr Llysgennad

MAE CYMAINT O RESYMAU DROS DDOD YN FYFYRIWR LLYSGENNAD YM MHRIFYSGOL ABERTAWE:

 

1. Cynllun Myfyrwyr Llysgennad cyflogedig gyda hyfforddiant lawn wrth ennill profiadau gwych i’w hychwanegu ar eich CV.

2. Cwrdd â ffrindiau newydd a chynrychioli Prifysgol Abertawe mewn amryw o ddigwyddiadau Cymraeg a Saesneggyda chyfleoedd i weithio am dâl mewn adrannau arall ar draws y Brifysgol.

3. Digwyddiadau cymdeithasol drwy gydol y Flwyddyn Academaidd.

4. Cyfle i ymgeisio i fod yn Uwch-fyfyriwr Llysgennad ar ôl blwyddyn fel Myfyriwr Llysgennad.

5. Gweithio tuag at Wobr Llysgennad y Swyddfa Recriwtio Myfyrwyr ac Achrediad WOWee gydag Academi Cyflogadwyedd Abertawe a/neu Gwobr Academi Hywel Teifi a gydnabyddir ar eich tystysgrif HEAR wrth raddio.

 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach, cysylltwch â studentambassadors@swansea.ac.uk

Y Broses Ymgeisio

Ceisiadau Nawr ar Agor ar gyfer Llysgenhadon Myfyrwyr! 

Gwnewch gais i fod yn Llysgennad Myfyrwyr ar gyfer y Flwyddyn Academaidd 2021-22 a chofiwch nodi eich bod chi’n siarad Cymraeg! 

Ymgeisiwch Nawr 

Dyddiad cau: Dydd Sul 26ain Medi 2021. 

 

MAE CYMAINT O RESYMAU DROS DDOD YN FYFYRIWR LLYSGENNAD YM MHRIFYSGOL ABERTAWE: 

  1. CynllunMyfyrwyr Llysgennad cyflogedig gyda hyfforddiant lawn wrth ennill profiadau gwych i’w hychwanegu ar eich CV. 
  2. Cwrddâ ffrindiau newydd a chynrychioli Prifysgol Abertawe mewn amryw o ddigwyddiadau Cymraeg a Saesneg; gyda chyfleoedd i weithio am dâl mewn adrannau arall ar draws y Brifysgol. 
  3. Digwyddiadaucymdeithasol drwy gydol y Flwyddyn Academaidd. 
  4. Cyflei ymgeisio i fod yn Uwch-fyfyriwr Llysgennad ar ôl blwyddyn fel Myfyriwr Llysgennad. 
  5. Gweithiotuag at Wobr Llysgennad y Swyddfa Recriwtio Myfyrwyr ac Achrediad WOWee gydag Academi Cyflogadwyedd Abertawe a/neu Gwobr Academi Hywel Teifi a gydnabyddir ar eich tystysgrif HEAR wrth raddio. 

Ar Gyfer Ymgeiswyr Llwyddiannus: 

Cyfweliadau GrŵpWythnos yn Cychwyn Dydd Llun 27ed Medi 2021 

Cynhelir Hyfforddiant Llysgennad Myfyrwyr Gorfodol ar gyfer Ymgeiswyr Llwyddiannus drwy Zoom ar Dydd Sadwrn 16eg Hydref 2021 

 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau pellachcysylltwch â studentambassadors@swansea.ac.uk  

Dyddiadau a Gwybodaeth

Ceisiadau am Lysgennad Myfyrwyr yn agor ddydd Llun 13eg Medi 2021, tan 11pm ddydd Sul 26 Medi 2021.

Cyfweliadau GrŵpWythnos yn Cychwyn Dydd Llun 27ed Medi 2021 

Cynhelir Hyfforddiant Llysgennad Myfyrwyr Gorfodol ar gyfer Ymgeiswyr Llwyddiannus drwy Zoom ar Dydd Sadwrn 16eg Hydref 2021 

 

 

 

Gwybodaeth i Staff

Angen Llysgenhadon Myfyrwyr ar gyfer Digwyddiad sydd ar y gweill?

Llenwch y Ffurflen Gais Llysgennad Myfyrwyr