Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Ynglŷn â'r Cynllun Llysgenhadon Myfyrwyr

Dewch yn Fyfyriwr Llysgennad

MAE CYMAINT O RESYMAU DROS DDOD YN FYFYRIWR LLYSGENNAD YM MHRIFYSGOL ABERTAWE:

 

1. Cynllun Myfyrwyr Llysgennad cyflogedig gyda hyfforddiant lawn wrth ennill profiadau gwych i’w hychwanegu ar eich CV.

2. Cwrdd â ffrindiau newydd a chynrychioli Prifysgol Abertawe mewn amryw o ddigwyddiadau Cymraeg a Saesneggyda chyfleoedd i weithio am dâl mewn adrannau arall ar draws y Brifysgol.

3. Digwyddiadau cymdeithasol drwy gydol y Flwyddyn Academaidd.

4. Cyfle i ymgeisio i fod yn Uwch-fyfyriwr Llysgennad ar ôl blwyddyn fel Myfyriwr Llysgennad.

5. Gweithio tuag at Wobr Llysgennad y Swyddfa Recriwtio Myfyrwyr ac Achrediad WOWee gydag Academi Cyflogadwyedd Abertawe a/neu Gwobr Academi Hywel Teifi a gydnabyddir ar eich tystysgrif HEAR wrth raddio.

 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach, cysylltwch â studentambassadors@swansea.ac.uk

Y Broses Ymgeisio Dyddiadau a Gwybodaeth Gwybodaeth i Staff