Mae'r Tîm Mentergarwch yma i godi ymwybyddiaeth a rhoi cyflwyniad i fentergarwch i fyfyrwyr a graddedigion ym Mhrifysgol Abertawe.

Rydym am gefnogi ein busnesau newydd i greu busnesau llewyrchus sy’n amrywio ar draws sectorau ac sy’n arallgyfeirio economïau lleol. Rydym yn cefnogi hyn drwy fodiwlau cwricwlwm, astudiaethau achos, digwyddiadau a mentoriaid! 

Rydym hefyd yn darparu cymorth i staff drwy ddod i ddarlithoedd a darparu gweithdai!

 

Meddyliwch am entrepreneuriaeth

aelod o staff yn cyflwyno mewn digwyddiad