BYDD YN YSBRYDOLI | BYDD YN GYNNWYS | BYDD YN MENTER

Heddiw, mae'r geiriau entrepreneur a menter yn cael eu defnyddio i ddisgrifio rhywun sy'n dechrau busnes. Ie, dyna ran o'r peth.  Fodd bynnag, mae'n golygu llawer mwy na hynny....  Golyga menter y gallu i wneud i bethau ddigwydd; y gallu i ymdopi â sefyllfaoedd heriol a gweithio drwyddynt i gyflawni'n llwyddiannus.  Yn y bôn, mae'n ffordd o fyw sy'n seiliedig ar...

Agwedd. Creadigrwydd. Ymdrin â phobl a chynllunio.

Nid yw entrepreneuriaid yn wahanol i chi. Pobl arferol yw'r rhain sy'n gweld cyfleoedd ac sydd â'r penderfyniad i'w troi'n fusnes, yng ngwaith rhyddlaw neu fenter gymdeithasol.

Felly pam mae hyn yn bwysig?
Fel prifysgol, rydym yn deall nad yw pob un o'n myfyrwyr yn dymuno bod yn entrepreneur, ond er hyn, hoffwn i chi fagu "meddylfryd a sgiliau" entrepreneuraidd i'ch paratoi ar gyfer byd ansicr a chyfleoedd, diwydiannau newydd sy'n dod i'r amlwg a'r farchnad lafur sy'n gynyddol gystadleuol.

Mae'r sgiliau hyn yn cynnwys; arweinyddiaeth, gwytnwch, hunanreolaeth, penderfyniad, y gallu i sylwi ar gyfleoedd, y dewrder i gymryd risgiau, ymwybyddiaeth fasnachol, creadigrwydd a ffordd o feddwl arloesol a rheoli amser, datrys problemau, cyfathrebu a gwaith tîm.

Gallwn eich helpu i fod ar flaen y gad drwy ddatblygu eich sgiliau a magu profiad gwerthfawr a chynnig cymorth i'r rhai hynny sy'n dymuno dechrau eu busnes eu hunain. Peidiwch â derbyn ein gair ni am hyn…