2024

9 Mai: Hyb arloesi blaenllaw Cymru yn sicrhau cyllid i hybu prosiectau technoleg

Mai 2il: Mae cystadleuaeth Big Pitch y Brifysgol yn cefnogi busnesau newydd creadigol

Ebrill 30ain: Mae cystadleuaeth Big Pitch y Brifysgol yn cefnogi busnesau newydd creadigol

Ebrill 29ain: Mae cystadleuaeth Big Pitch yn cefnogi busnesau newydd creadigol

Ebrill 8eg: myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn cystadlu mewn cystadleuaeth ryngwladol

Mawrth 18fed: Cyfweliad gyda graddedig o Brifysgol Abertawe, Anne Boden

Mawrth 7fed: Mae Anne Boden, a raddiodd o Brifysgol Abertawe, yn arwain ymgyrch i ysbrydoli entrepreneuriaid benywaidd

Mawrth 5eg: Mae Anne Boden yn ysbrydoli cenhedlaeth o entrepreneuriaid benywaidd yn y dyfodol

Mawrth 5eg: Mae Anne Boden, sydd wedi graddio o Abertawe, am i fenywod ysgogi'r Chwyldro AI

Chwefror 14eg: Mae'r busnes o Abertawe, Bowla, am fod yr eitem nesaf i'w bwyta

Ionawr 22ain: Graddedig o Abertawe wedi sefydlu cwmni ym Marchnad Abertawe

Ionawr 31ain: Graddedig o Abertawe yn lansio busnes arloesi bara newydd ym Marchnad Abertawe 

2023

Rhagfyr 20fed: Dyfarnodd entrepreneuriaid fwy na £18,000 mewn Cystadleuaeth Y Cynnig Mawr

Rhagfyr 20fed: Dyfarnodd entrepreneuriaid fwy na £18,000 mewn Cystadleuaeth Y Cynnig Mawr

Rhagfyr 20fed: Dyfarnodd entrepreneuriaid fwy na £18,000 mewn Cystadleuaeth Y Cynnig Mawr

Rhagfyr 19eg: Cystadleuaeth The Big Pitch Prifysgol Abertawe'n dyfarnu mwy na £18,000 i fyfyrwyr entrepreneuraidd talentog

21 Tachwedd: Cwmni cwrw di-alcohol Drop Bear Beer yn chwilio am fuddsoddwyr i dyfu busnes

21 Tachwedd: Graddedig o Abertawe yn mynd i'r afael â phreifatrwydd ar-lein gyda busnes newydd

21 Tachwedd: Graddedig o Abertawe yn sefydlu busnes newydd i ail-weithio safon y DU ar gyfer preifatrwydd ar-lein

13eg Tachwedd: Graddedig o Abertawe yn lansio busnes newydd i fynd i'r afael ag anghyfiawnder ar y we

17eg Hydref: Sbotolau arlwywyr: Kiwi's Bowls

Ebrill 24ain: Cystadleuarth The Big Pitch Prifysgol Abertawe'n dathlu entrepreneuriaeth ac arloesedd ymysg myfyrwyr

Ebrill 21ain: Tîm Prifysgol Abertawe yn ennill rownd derfynol cystadleuaeth fyd-eang yn Texas

29ain o Fawrth: Y pwmp sy'n gwneud dwr llgredig yn ddiogel i'w yfed - Syniad dyfeiswyr sy'n fyfyrwyr ym Mhrifysgol Abertawe yn cyrraedd rownd derfynol cystadleuaeth fyd-eang

8 Mawrth: Diwrnod Rhyngwladol y Menywod: Tywelion microffibr Entrepreneur Abertawe ar fin gwneud cartrefi'n fwy cynaliadwy yn 2023

7fed o Fawrth: Tywelion microffibr Entrepreneur Abertawe ar fin gwneud cartrefi'n fwy cynaliadwy yn 2023

Chwefror 23ain: Mae Prifysgol Abertawe wedi partneru â chwmni technoleg ymgolli i greu profiad realiti rhithwir newydd â'r nod o ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf i ddilyn gyrfa mewn pynciau STEM

Ionawr 13eg: Prifysgol Abertawe yn dewis Business Butler i gyflwyno rhaglen cychwyn busnes (News from Wales)

Ionawr 13eg: Prifysgol Abertawe yn dewis Business Butler i gyflwyno rhaglen cychwyn busnes (Swansea Bay News)

Ionawr 13eg: Prifysgol Abertawe yn dewis Business Butler i gyflwyno rhaglen cychwyn busnes (Biz.crast NET USA)

Ionawr 13eg: Prifysgol Abertawe yn dewis Business Butler i gyflwyno rhaglen cychwyn busnes (Wales 24-7)

Ionawr 13eg: Prifysgol Abertawe yn dewis Business Butler i gyflwyno rhaglen cychwyn busnes (PRLog)

 

2022

22 Rhagfyr: Entrepreneur Ifanc yn Lansio Gwasanaeth Archebu Lletygarwch Newydd

Awst 8fed: Mae dau fusnes dan arweiniad graddedigion o Brifysgol Abertawe wedi derbyn yr anrhydeddau mwyaf yng Ngwobrau Busnesau Newydd Cymru eleni

3ydd o Fawrth: Cyrhaeddodd myfyriwr o Brifysgol Abertawe rownd gyn-derfynol Cystadleuaeth Technoleg Gwerthwyr Ceir Keyloop 2022 

10fed o Fawrth: Myfyriwr o Brifysgol Abertawe ymhlith y rhai a gymerodd ran yn y Gystadleuaeth Dechnoleg Deliwr

2021

22ain Rhagfyr: Myfyriwr Abertawe yn Rhoi Llais i Bobl Ifanc gyda Busnes Siarad Cyhoeddus

3ydd Rhagfyr: Yr Entrepreneur Myfyrwyr yn Helpu Pobl Ifanc â Hyder Cyhoeddus

16eg Medi: Prifysgol Abertawe i gynnal cynhadledd entrepreneuriaeth ryngwladol

11eg Awst: Mae Sefydliadau Addysg Uwch Cymru yn ganolbwynt ar gyfer busnesau newydd

4ydd: Myfyriwr yn ennill £1,000 drwy gynllun Santander i gefnogi ei fusnes gemau cyfrifiadurol llawrydd

2il Mehefin: Mae sylfaenydd Starling Bank, Ann Boden, yn siarad am ei llwyddiannau a'i brwydrau ariannol

6ed Mai: The Big Pitch yn hybu syniadau busnes myfyrwyr entrepreneuraidd 

3 Mai: Cyn-fyfyriwr Prifysgol Abertawe, Naomi Snelling, a'i thaith o Newyddiaduriaeth i fod yn Entrepreneur

15fed Ebrill: Penodwyd Cyn-fyfyriwr Prifysgol Abertawe ac Entrepreneur yn Gyfarwyddwr Anweithredol Banc Datblygu Cymru  

2020

17eg Rhagfyr: Syniadau Mawr Cymru yn cefnogi myfyrwyr Cymru trwy greu'r "Farchnad Myfyrwyr Cymru" ar y cyd â Phrifysgolion Cymru
9fed Rhagfyr: Graddedig o Brifysgol Abertawe wedi'i enwi yng Nghymru '35 "Dan 35"

2il Rhagfyr: 4 o Raddedigion Prifysgol Abertawe wedi'u henwi yng Nghymru "35 o dan 35"

30ain Tachwedd: Entrepreneur Graddedig Prifysgol Abertawe yn Datblygu Ap Newydd

20fed Tachwedd: Mae partneriaeth menter gyda 4theRegion yn rhoi aelodaeth am ddim i Abertawe i "Cychwyn yn y Rhanbarth"

19eg Tachwedd: Holi ac Ateb gyda'r myfyriwr Entrepreneur Josh Blackhurst

13eg Tachwedd: Graddedig Prifysgol Abertawe yn datblygu ap newydd

30ain Medi: Tîm Menter Prifysgol Abertawe yn derbyn clod cenedlaethol

27ain Awst: Mae Graddedig Peirianneg Abertawe yn sefydlu busnes cacennau yn ystod Lockdown

11eg Awst: Abertawe yn 4ydd yn y DU i gychwyn busnes

11eg Awst: Yr hyn oedd gan fusnesau Abertawe i'w ddweud am y ddinas yn cael ei henwi'n un o'r goreuon yn y DU ar gyfer busnesau newydd

22ain Gorffennaf: Sefydlodd graddedig o Brifysgol Abertawe a Paralympiad Liz Johnson The Ability People i unioni'r bwlch cyflogaeth i bobl ag anableddau.

21ain Gorffennaf: Myfyrwyr Abertawe yn lansio busnes ar ôl graddio

8-12 Mehefin: Wythnos Cychwyn yr Haf

26 Mawrth: Myfyriwr Prifysgol Abertawe yn cynhyrchu tariannau wyneb i amddiffyn Staff y GIG gan ddefnyddio Argraffu 3D

4ydd Chwefror: ProColl yn ennill gwobr Ymchwil ac Arloesi am effaith y diwydiant

13eg Ionawr: Menter Prifysgol Abertawe yn serennu mentoriaeth gan Brif Weithredwyr Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Abertawe

 

2019

6 Mehefin 2019: Go Go Coffee - Myfyriwr yn agor busnes coffi ‘Unigryw a Chynaliadwy’ yng nghefn ei gar
3rd Mehefin 2019: Finery Media - Top Dog yw’r cyflogwr gorau
30 Mai 2019: The Big Pitch 2019 - Myfyrwyr yn arddangos eu syniadau busnes
22 Mai 2019: Yr ap sy’n mynd i’r afael ag unigedd – syniad dyfeisiwr o Abertawe’n cyrraedd rownd derfynol cystadleuaeth fyd-eang
9 Mai 2019: USHALL – Myfyriwr o Abertawe’n gweddnewid y farchnad ffrogiau prom trwy lansio busnes newydd
12 Chwefror 2019: Yr Elyrch yn cyrraedd Hackosphere
10 Ionawr 2019: Canisha Chakadya ar lansiad ei Menter Gymdeithasol 

2018

6 Awst 2018: Joe Charman, ar ei fusnes Pilot Plus
14 Mehefin 2018: Sneaker Finder win award
2 Ebrill 2018: Jackson Pickard, OxyOse amongst 30 young Welsh firms aiming to make it big
2 Ionawr 2018: Nathan John of Rewise with Music to his ears

2017

13 Tachwedd 2017: Abertawe yn lansio deorfa newydd i fyfyrwyr 
10 Tachwedd 2017: Abertawe'n dathlu partneriaeth â Santander wrth adnewyddu cytundeb

2016

11 Mawrth 2016: Entrepreneur o Abertawe ymhlith 4 myfyriwr yn y DU i gystadlu am wobr ryngwladol

2015

9th Rhagfyr  2015: Prifysgol Abertawe yn ennill  Gwobr Gwesteiwr Effaith Uchel Wythnos Mentergarwch Fyd-eang 2015
23rd Chwefror 2015: Abertawe'n lansio'r modiwl traws-gampws cyntaf

2014

5th Tachwedd 2014: Cwrdd â'r entrepreneur graddedig - awgrymiadau ar sut i ddechrau busnes
19 Mai 2014: Abertawe yw canolfan Gŵyl Ryngwladol Entrepreneuriaeth Cymru

2013

20 Mehefin 2013: Y myfyriwr busnes arobryn Peter yn gwreiddio ei sgiliau entrepreneuriaeth.