Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf
PC image

• Mynediad unigryw at interniaethau
• Gweithdai a digwyddiadau cyflogwyr rheolaidd i dy baratoi ar gyfer dy yrfa.
• Yr holl swyddi rhan-amser, swyddi i raddedigion, lleoliadau gwaith ac interniaethau diweddaraf i gyd mewn un lle.
• Cylchlythyr personol wythnosol er mwyn cadw dy fys ar y pyls.

 

Diddordeb mewn Gwirfoddoli? Ewch i Discovery SVS

 

Ydych chi'n astudio ym Mhrifysgol Abertawe ac eisiau rhoi cynnig ar wirfoddoli? Mae gan Discovery SVS amrywiaeth o gyfleoedd gwirfoddoli y gall myfyrwyr a staff Prifysgol Abertawe gymryd rhan ynddyn nhw, fel bod yn gyfaill i oedolion hŷn, cefnogi lles, clwb gwaith cartref, casglu sbwriel neu helpu llythrennedd plant. Gallwch gofrestru i wirfoddoli neu e-bostio discovery@abertawe.ac.uk am ragor o wybodaeth.

SEA

Bwrsariaeth Cyflogadwyedd

Mae'r cyfnod cyflwyno ceisiadau am Fwrsariaethau Cyflogadwyedd 2022/23 wedi dod i ben bellach, ond bydd yn ailddechrau yn yr ail semester. Derbyniwyd mwy na 200 o geisiadau ym mis Hydref 2022, a rhoddir gwybod i'r ymgeiswyr drwy e-bost erbyn 11 Tachwedd.  

  

Os na chyflwynoch gais, neu os oedd eich cais yn aflwyddiannus, byddwch yn gallu cyflwyno cais ar ddechrau 2023. Cofrestrwch gyda'r Parth Cyflogaeth ac optiwch i mewn i gael e-byst ar eich proffil er mwyn cael gwybod pan fydd y cyfnod cyflwyno ceisiadau nesaf yn dechrau.  

Mae tîm y Parth Cyflogaeth yn rhedeg rhaglen lleoliad gwaith lwyddiannus iawn ar gyfer interniaethau â thâl, lleoliadau gwaith i raddedigion a rolau gwirfoddol. Mae pob un o'n lleoliadau gwaith naill ai gyda thâl neu bydd bwrsariaeth ar gael. Cânt eu hysbysebu ar y Parth Cyflogaeth ac maent yn ffordd wych o archwilio eich llwybr gyrfa.

Cliciwch yma i dderbyn gwybodaeth am ein rhaglenni lleoliad gwaith.

Cofiwch y gallwch ddefnyddio eich profiadau i weithio tuag at Wobr Cyflogadwyedd Abertawe.

Eich Parth Cyflogaeth

Rydym yn gwneud ein gorau glas i sicrhau bod ein cyfleoedd yn berthnasol, yn addas ac yn gyfoes ond os gwelwch unrhyw beth nad yw'n edrych yn iawn anfonwch e-bost atom a rhowch wybod i ni.

Swyddi Undeb y Myfyrwyr

Gallwch wneud cais am swyddi rhan amser yn Undeb y Myfyrwyr i weithio mewn bariau ac yn ystod digwyddiadau yma: https://studentswansea.co.uk/positions

Cysylltu â ni

Rydym yn garfan gyfeillgar mewn gwirionedd. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu awgrymiadau byddwn wrth ein bodd yn eu clywed. Gallwch gysylltu â ni drwy e-bostio EmploymentZone@abertawe.ac.ukneu ar Twitter  @SwanUniEZ.

EICH PARTH CYFLOGAETH

CYSYLLTU Â NI

Rydym yn gwneud ein gorau glas i sicrhau bod ein cyfleoedd yn berthnasol, yn addas ac yn gyfoes ond os gwelwch unrhyw beth nad yw'n edrych yn iawn anfonwch e-bost atom a rhowch wybod i ni.

Rydym yn garfan gyfeillgar mewn gwirionedd. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu awgrymiadau byddwn wrth ein bodd yn eu clywed. Gallwch gysylltu â ni drwy e-bostio EmploymentZone@abertawe.ac.ukneu ar Twitter  @SwanUniEZ.