Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf
PC image
SEA

Mae tîm y Parth Cyflogaeth yn rhedeg rhaglen lleoliad gwaith lwyddiannus iawn ar gyfer interniaethau â thâl, lleoliadau gwaith i raddedigion a rolau gwirfoddol. Mae pob un o'n lleoliadau gwaith naill ai gyda thâl neu bydd bwrsariaeth ar gael. Cânt eu hysbysebu ar y Parth Cyflogaeth ac maent yn ffordd wych o archwilio eich llwybr gyrfa.

Cliciwch yma i dderbyn gwybodaeth am ein rhaglenni lleoliad gwaith.

Cofiwch y gallwch ddefnyddio eich profiadau i weithio tuag at Wobr Cyflogadwyedd Abertawe.

Eich Parth Cyflogaeth

Rydym yn gwneud ein gorau glas i sicrhau bod ein cyfleoedd yn berthnasol, yn addas ac yn gyfoes ond os gwelwch unrhyw beth nad yw'n edrych yn iawn anfonwch e-bost atom a rhowch wybod i ni.

Swyddi Undeb y Myfyrwyr

Gallwch wneud cais am swyddi rhan amser yn Undeb y Myfyrwyr i weithio mewn bariau ac yn ystod digwyddiadau yma: https://studentswansea.co.uk/positions

Cysylltu â ni

Rydym yn garfan gyfeillgar mewn gwirionedd. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu awgrymiadau byddwn wrth ein bodd yn eu clywed. Gallwch gysylltu â ni drwy e-bostio EmploymentZone@abertawe.ac.ukneu ar Twitter  @SwanUniEZ.

EICH PARTH CYFLOGAETH

CYSYLLTU Â NI

Rydym yn gwneud ein gorau glas i sicrhau bod ein cyfleoedd yn berthnasol, yn addas ac yn gyfoes ond os gwelwch unrhyw beth nad yw'n edrych yn iawn anfonwch e-bost atom a rhowch wybod i ni.

Rydym yn garfan gyfeillgar mewn gwirionedd. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu awgrymiadau byddwn wrth ein bodd yn eu clywed. Gallwch gysylltu â ni drwy e-bostio EmploymentZone@abertawe.ac.ukneu ar Twitter  @SwanUniEZ.