Hysbysfwrdd Swyddi Digidol y Parth Cyflogaeth  yn fan cychwyn gwych er mwyn chwilio am interniaethau, lleoliadau gwaith, swyddi rhan-amser a chyflogaeth ar lefel raddedig.

Rydym ni’n rhestru cyfleoedd rydym ni’n ymwybodol ohonynt yma, gan hefyd weithio mewn partneriaeth â sefydliadau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol sy’n nodi’r cyfleoedd maent yn eu cynnig yma hefyd.

Mae gwefannau di-rif ar gael drwy beiriannau chwilio, sy’n cynnwys rhai cyffredinol a phenodol i’r sector.  Dyma ambell adnodd defnyddiol lle gallwch chwilio am gyfleoedd gwaith:

Graduate Prospects

Mae Graduate Prospects yn borth i lawer o ffynonellau allweddol sy’n rhoi cyngor ar lawer o bynciau rheoli gyrfa, swyddi gwag, cyflogwyr graddedigion, digwyddiadau recriwtio a llawer mwy.

TARGETjobs

Mae TARGETjobs yn hysbysebu interniaethau, lleoliadau gwaith a swyddi. Cofrestrwch i gael hysbysiadau ynghyd â gwybodaeth am yrfaoedd a chyngor wedi’i deilwra ar gyfer eich proffil unigol chi.

Green Jobs

Mae GreenJobs yn hysbysfwrdd wedi’i neilltuo’n llwyr i recriwtio i’r sector diwydiant gwyrdd. Lansiwyd gwefan GreenJobs yn 2008 yn benodol i ymgeiswyr holl feysydd y farchnad amgylcheddol ac ynni adnewyddadwy.

Canfod gwaith drwy asiantiaeth recriwtio

Gyda chysylltiadau agos â channoedd o gyflogwyr lleol, gall asiantaethau recriwtio fod yn opsiwn da wrth chwilio am waith. Darllenwch ein canllaw i ddod o hyd i asiantaethau recriwtio a’u dewis yma.

Os oes gennych chi gwestiynau, e-bostiwch ni  employmentzone@abertawe.ac.uk

Cysylltwch â Parth Cyflogaeth