Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Parth Gyflogaeth 

Yn chwilio am swydd raddedig? - Eisiau lleoliad gwaith? - Angen swyd?

Cliciwch yma nawr i gael mynediad i fwrdd swyddi'r Parth Cyflogaeth.

Gradintel

Gwasanaeth recriwtio ar-lein unigryw yw Gradintel sy’n paru proffiliau myfyrwyr a graddedigion gyda phroffiliau cyfleoedd y cyflogwyr i’ch helpu chi i ddod o hyd i’r arbenigedd iawn ar gyfer eich set sgiliau penodol chi. Ewch i https://gradintel.com.  Mae AM DDIM i fyfyrwyr a graddedigion – ewch i gael eich darganfod!

Graduate Prospects

Mae Graduate Prospects yn darparu amgylchedd personoledig, yn rhoi cyngor gyrfaoedd, swyddi a chyfleoedd hyfforddiant am ddim.

Mae My Prospects yn darparu amgylchedd personoledig, yn rhoi cyngor gyrfaoedd, swyddi a chyfleoedd hyfforddiant am ddim.

TARGETjobs

Cofrestrwch gyda TARGETjobs i dderbyn rhybuddion am interniaethau, lleoliadau a swyddi ynghyd â gwybodaeth a chyngor ar yrfaoedd sydd wedi’u teilwra i’ch proffil unigol chi.

Inside Careers

Mae Inside Careers canolbwyntio ar feysydd Cyfrifeg, Gwaith Actiwaraidd, Bancio, Peirianneg, TG, Logisteg, Ymgynghoriaeth Reoli, Atwrneiod Patentau, Prynu a Threth.

 Mae cyrff proffesiynol yn ffynonellau gwybodaeth gwych ar ystod eang o yrfaoedd proffesiynol, llwybrau mynediad, interniaethau, cynlluniau graddedig, cymwysterau yn ogystal â’r cyllid sydd ar gael i ennill cymwysterau proffesiynol. Darllenwch fwy yn TotalProfessions.com.  Gallwch ddod i wybod mwy hefyd am gyrff proffesiynol perthnasol trwy archwilio proffiliau swyddi ar wefan Graduate Prospects.

Swyddi gwyrdd

Cyflogwyr Moesegol

Mae Moeseg a Chyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol yn dod yn fwyfwy pwysig yn y gweithle. Mae gwefan TARGETjobs yn rhoi sylw i ddod o hyd i gyflogwyr moesegol.

Eisiau defnyddio asiantaeth recriwtio?

Mae gwefan Graduate Prospects yn darparu canllaw i ddod o hyd i asiantaethau a’u dewis.