Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

CWRS DATBLYGU GYRFA CYFLAWNWCH GWRS DATBLYGU GYRFA A CHAIFF EICH CWRS EI CHYDNABOD YN FFURFIOL YN EICH ADRODDIAD CYFLAWNIAD ADDYSG UWCH (HEAR).

Mae gradd yn bwysig er mwyn dod o hyd i swydd wych, ond mae cyflogwyr yn chwilio am lawer mwy na gradd wrth benderfynu ar ba raddedigion i'w cyflogi. Bydd ennill profiad a datblygu sgiliau yn ystod eich astudiaethau ac yn ystod y gwyliau'n rhoi mantais gystadleuol i chi.

Ond beth yn union ydych am ei wneud pan fyddwch yn graddio?
Pa fath o waith fyddai'n addas i chi?

Mae rhai mathau o waith yn gofyn eich bod â rhywfaint o brofiad cyn i chi ymgeisio amdanynt. Mae’r cwrs yn eich helpu i archwilio pwy ydych chi ac yna i ennill profiad a datblygu sgiliau.

Mae’r Cwrs Datblygu Gyrfa yn un o'ch modiwlau ar Canvas. Mewngofnodwch i Canvas er mwyn cofrestru. 

Os cwblhewch 5 uned, byddwch yn cyflawni’r Cwrs Datblygu Gyrfa, ac wrth gwblhau 10 uned neu fwy byddwch yn cyflawni’r Cwrs Datblygu Gyrfa Uwch, a gaiff ei gofnodi yn eich Adroddiad Cyrhaeddiad Addysg Uwch (HEAR).

Sicrhewch eich bod wedi'i gwblhau erbyn diwedd mis Mai yn eich blwyddyn olaf i sicrhau ei bod yn cael ei gynnwys yn eich Adroddiad Cyrhaeddiad Addysg Uwch.

Mae 16 uned yn y Cwrs Datblygu Gyrfa, fel:

Mae'n well cwblhau rhai o'r modiwlau hyn yn eu trefn, ond gallwch eu dilyn mewn unrhyw drefn os yw hynny'n well gennych.

Mae Cwrs Datblygu Gyrfa ar agor i unrhyw fyfyriwr ac os ydych chi'n penderfynu ei wneud, dilynwch y cyfarwyddiadau ar Canvas a chwblhau’r unedau.

Bydd rhai ohonoch chi'n cwblhau'r Cwrs Datblygu Gyrfa fel rhan o'ch cwrs. Nid oes unrhyw wahaniaeth rhwng hyn a gwneud y Cwrs o'ch gwirfodd, ar wahân i'r ffaith y gallech ennill credydau ar fodiwl cyflogadwyedd.

Os ydych chi wedi cyflawni dyfarniad Academi Cyflogadwyedd Abertawe o’r blaen, sylwer bod cynnwys a gwaith asesu newydd sbon yn y cwrs hwn y bydd yn rhaid i chi eu cwblhau; nid oes modd trosglwyddo eich gwaith blaenorol ar ddyfarniad yr Academi neu gyfrif hynny tuag at y Cwrs Datblygu Gyrfa.