Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Cyflawnwch Gwrs Datblygu Gyrfa a chaiff eich Cwrs ei chydnabod yn ffurfiol yn eich Adroddiad Cyflawniad Addysg Uwch (HEAR).

Mae gradd yn bwysig er mwyn dod o hyd i swydd, ond mae cyflogwyr yn chwilio am lawer mwy na gradd wrth benderfynu ar ba raddedigion i'w cyflogi.

Bydd ennill profiad a datblygu sgiliau yn ystod eich astudiaethau ac yn ystod y gwyliau'n rhoi mantais gystadleuol i chi.

Ond beth yn union ydych am ei wneud pan fyddwch yn graddio?
Pa fath o waith fyddai'n addas i chi?

Mae rhai mathau o waith yn gofyn eich bod â rhywfaint o brofiad cyn i chi ymgeisio amdanynt.

Mae Cwrs Datblygu Gyrfa yn eich helpu i archwilio pwy ydych chi ac yna i ennill profiad a datblygu sgiliau.
Mae Cwrs Datblygu Gyrfa yn un o'ch modiwlau ar Canvas a Gallwch gofrestru ar y cwrs yma.

Os cwblhewch Cwrs Datblygu Gyrfa, caiff ei chofnodi yn eich Adroddiad Cyrhaeddiad Addysg Uwch.
Sicrhewch eich bod wedi'i chwblhau erbyn diwedd mis Mai yn eich blwyddyn olaf i sicrhau ei bod yn cael ei chynnwys yn eich Adroddiad Cyrhaeddiad Addysg Uwch.

Mae'r Cwrs yn cynnwys pedwar modiwl:

Mae'n well cwblhau'r modiwlau hyn yn eu trefn, ond gallwch eu gwneud mewn unrhyw drefn os yw hynny'n well gennych.

Mae Cwrs Datblygu Gyrfa ar agor i unrhyw fyfyriwr ac os ydych chi'n penderfynu ei gwneud dilynwch y cyfarwyddiadau ar Canvas gan gofio cadw eich gwaith wrth i chi fynd yn eich blaen.

Bydd rhai ohonoch chi'n cwblhau'r Cwrs fel rhan o'ch cwrs. Nid oes unrhyw wahaniaeth rhwng hyn a gwneud y Cwrs o'ch gwirfodd, ar wahân i'r ffaith y gallech ennill credydau ar fodiwl cyflogadwyedd.