Mae gan ein Cwrs Datblygu Gyrfa 16 o unedau sy'n trafod amrywiaeth o bynciau sy'n gallu eich helpu wrth gynllunio eich gyrfa ac mae ar gael dydd a nos. Cyrchwch yr wybodaeth mae ei hangen arnoch, yn union pan fydd ei hangen arnoch!

Mae pob uned yn cynnwys pwnc unigol a fydd yn cynnwys gwybodaeth, ynghyd â gweithgareddau, â'r bwriad o ddatblygu eich dealltwriaeth o'r pwnc penodol hwnnw. I lwyddo yn yr uned, bydd angen i chi wneud cwis amlddewis, a sgorio o leiaf 8 allan o 10. Mae pob uned ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Cwblhewch 5 uned o'ch dewis i gwblhau'r Cwrs Datblygu Gyrfa, neu 10 uned neu fwy o unedau i gwblhau'r Cwrs Datblygu Gyrfa Uwch. Mae'r ddau yn gydnabyddedig yn ffurfiol yn eich Adroddiad Cyflawniad Addysg Uwch (HERA) a bydd yn rhoi bathodyn digidol y gellir ei rannu â chyflogwyr ar eich proffil LinkedIn.

Ddim yn siŵr ble i ddechrau? Eich dewis chi fydd hwn! Rydym ni wedi llunio awgrymiadau isod, gan ddibynnu ar eich cam ar hyn o bryd:

Pam dylech chi wneud y Cwrs Datblygu Gyrfa?

  • Datblygu hyder a'r sgiliau mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt
  • Dysgwch ar eich cyflymder chi a llwyddo yn eich nodau personol
  • Cofnod ar eich cyfnod o Gyflawniad Addysg Uwch (HEAR)
  • Ennill bathodyn digidol i'w rannu â chyflogwyr ar LinkedIn
  • Gwnewch eich CV a LinkedIn ddisgleirio; cyrraedd y rhestr fer ar gyfer cyfweliadau ac achub ar y cyfleoedd sydd o ddiddordeb i chi.

Peidiwch â derbyn ein gair ni am hyn…

Mwynheais i'r cwis ar ddiwedd pob uned a'r ffaith bod fy ymdrechion wedi cael eu cydnabod. Roedd y cyfle o'i wneud yn Gymraeg yn bwysig oherwydd fy mod i am ddilyn gyrfa yng Nghymru a defnyddio fy iaith i... Byddwn yn ei argymell yn fawr i unrhyw fyfyriwr' (Elin, myfyriwr)

Gall graddedigion Prifysgol Abertawe gyrchu'r Cwrs Datblygu i Raddedigion drwy gofrestru ar y Rhaglen Cymorth i Raddedigion.

Oes gennych chi gwestiwn am Gwrs Datblygu Gyrfa?

E-bostiwch y tîm heddiw!