Cwestiynau Cyffredin ar gyfer Cyfnod Arholiadau mis Mai/Mehefin 2024

Cynhelir cyfnod arholiadau mis Mai/Mehefin rhwng 13 Mai a 7 Mehefin 2024.

Sylwer y cynhelir arholiadau ar y ddau gampws ac mewn lleoliadau allanol.  

Sicrhewch eich bod yn gwirio'ch amserlen arholiadau yn ofalus, ac yn ogystal â gwirio'r dyddiadau asesu, amseroedd rhyddhau a dyddiadau cau, byddwch yn siŵr o wirio'r lleoliad ac a gaiff yr asesiad ei gynnal ar-lein neu ar y safle/wyneb yn wyneb.

Os oes gennych gwestiynau ynghylch amserlen yr arholiadau neu os oes angen cymorth arnoch yn ystod yr arholiadau, cysylltwch â Thîm Profiad a Gwybodaeth Myfyrwyr y Gyfadran er mwyn inni helpu.

Pob lwc gyda'ch asesiadau!

CWESTIYNAU CYFFREDIN

Os oes gennyt gwestiynau neu os oes angen cymorth arnat, cysyllta â'r Tîm Profiad a Gwybodaeth Myfyrwyr am arweiniad.