Coronafeirws: y diweddaraf

Y DIWEDDARAF AM Y CORONAFIRWS

O ddydd Mawrth 17 Mawrth, ni cheir addysgu wyneb yn wyneb yn y Ganolfan Llwyddiant Academaidd. Bydd eich Tiwtor Llwyddiant Academaidd yn cysylltu â chi i’ch hysbysu am unrhyw ffyrdd eraill o gyflwyno addysgu a gynhelir yr wythnos hon.

O ddydd Llun 23 Mawrth, cyflwynir eich holl gyrsiau, gweithdai ac apwyntiadau ar-lein. Byddwch yn derbyn gwybodaeth gan eich Tiwtor Llwyddiant Academaidd am sut mae’n bwriadu cyflwyno ei gwrs neu ei weithdy.

Gallwch barhau i drefnu apwyntiadau un i un a gaiff eu hwyluso drwy Skype, Zoom, neu Microsoft Teams.

Mae 99% o fyfyrwyr yn graddio ein cyrsiau o dda i ragorol
o 2:1 i'r cyntaf (adborth gan fyfyrwyr 17-18)
syniadau a chynghorion gwych ar gyfer cynllunio fy ngwaith yn y dyfodol (adborth gan fyfyrwyr 17-18)
sgiliau y byddaf yn eu cario y tu hwnt i Brifysgol