Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Apwyntiadau 30-Munud

Gallwch archebu lle er mwyn cael apwyntiad unigol unwaith yr wythnos i gael cyngor wedi ei deilwra ar elfennau penodol o’ch gwaith academaidd. Gallwch wneud y mwyaf o’ch apwyntiad os ydych yn paratoi ymlaen llaw gan feddwl am y pethau penodol yr hoffech chi gael adborth arnynt.

apwyntiadau un-i-un ar gyfer ysgrifennu a siarad

dau ddyn yn gweithio ar draethawd yn cwrdd

Apwyntiadau un i un ar gyfer Cymorth Mathemateg

cyfrifiannell ar werslyfr

Apwyntiadau un i un ar gyfer Cymorth Mathemateg ac Ystadegau

cyfrifiannell ar werslyfr