Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Sylwi: Streic

Gall streic effeithio ar rai o’n cyrsiau, gweithdai ac apwyntiadau ar 24, 25 a 30 Tachwedd 2022.

Apwyntiadau 30-Munud

Gallwch archebu lle er mwyn cael apwyntiad unigol unwaith yr wythnos i gael cyngor wedi ei deilwra ar elfennau penodol o’ch gwaith academaidd. Gallwch wneud y mwyaf o’ch apwyntiad os ydych yn paratoi ymlaen llaw gan feddwl am y pethau penodol yr hoffech chi gael adborth arnynt.

I drefnu'r apwyntiadau hyn bydd gofyn i chi fewngofnodi gan ddefnyddio'ch e-bost a'ch cyfrinair Prifysgol.

Ynglŷn ag apwyntiad ar gyfer canllawiau paratoi at arholiadau

Yn gyffredinol, mae’r apwyntiadau hyn yn trafod paratoi at arholiadau, technegau arholiad, strategaethau rheoli amser ac adolygu i’ch helpu i ymdopi ag arholiadau

Nid yw’r apwyntiadau hyn yn trafod cynnwys penodol o raglen eich gradd.

Ynglŷn ag apwyntiadau ar gyfer Ysgrifennu

Mae'r apwyntiadau hyn fel rheol yn mynd i'r afael ag ymholiadau ynghylch strwythur aseiniad, gramadeg, ansawdd ysgrifennu ac arddangos sgiliau allweddol yn eich gwaith.

Nid yw'r penodiadau hyn yn wasanaeth prawfddarllen ac nid ydynt yn ymdrin ag ymholiadau fformatio. Os ydych chi am drafod fformatio darn o waith, archebwch apwyntiad Sgiliau Microsoft.

Sylwch: Yn ychwanegol at yr apwyntiadau archebadwy ar gyfer ysgrifennu, rydym hefyd yn cynnig sesiynau galw heibio.

Ynglŷn ag apwyntiadau ar gyfer Ysgrifennu Traethodau (Cymraeg)

Mae'r apwyntiadau hyn yn addas ar gyfer unrhyw fyfyrwyr sy’n medru’r Gymraeg sydd ag ymholiadau ynghylch ysgrifennu academaidd. Mae'r apwyntiadau hyn fel rheol yn mynd i'r afael ag ymholiadau ynghylch strwythur traethawd, gramadeg, ansawdd ysgrifennu ac arddangos sgiliau allweddol yn eich gwaith.

Nid yw'r penodiadau hyn yn wasanaeth prawfddarllen ac nid ydynt yn ymdrin ag ymholiadau fformatio. Os ydych chi am drafod fformatio darn o waith, archebwch apwyntiad Sgiliau Microsoft.

Ynglŷn ag apwyntiadau ar gyfer Mathemateg

Mae'r penodiadau hyn fel rheol yn mynd i'r afael ag ymholiadau sy'n ymwneud â chalcwlws, algebra, hafaliadau gwahaniaethol a dulliau rhifiadol.

Nid yw'r penodiadau hyn yn cynnwys ymholiadau rhaglennu cyfrifiadurol nac ystadegau. Os oes gennych ymholiad yn ymwneud ag ystadegau neu raglennu ystadegol, archebwch Apwyntiad Ystadegau.

Sylwch: Yn ychwanegol at yr apwyntiadau archebadwy ar gyfer mathemateg, rydym hefyd yn cynnig sesiynau galw heibio.

Ynglŷn ag apwyntiadau ar gyfer Microsoft Skills

Bachwch apwyntiad 30 munud gyda'n guru preswyl Microsoft Office. Gallant helpu gyda'ch ymholiadau fformatio mewn Word, Dylunio Sleidiau a Phosteri, a Didoli Data yn Excel.

Ynglŷn ag apwyntiadau ar gyfer Cyflwyniadau

Mae'r apwyntiadau hyn yn addas ar gyfer unrhyw un sydd ag ymholiadau ynghylch Cyflwyniad. Mae enghreifftiau o ymholiadau nodweddiadol yn cynnwys strwythur cyflwyno, cyflwyno, rheoli nerfau, a thechnegau siarad cyhoeddus.

Nid yw'r apwyntiadau hyn yn cynnwys dyluniad sleidiau. Os ydych am drafod dylunio sleidiau, archebwch apwyntiad Sgiliau Microsoft.

Ynglŷn ag apwyntiadau ar gyfer Cyflwyniadau (Cymraeg)

Mae'r apwyntiadau hyn yn addas ar gyfer unrhyw fyfyrwyr sy’n medru’r Gymraeg sydd ag ymholiadau ynghylch Cyflwyniad. Mae enghreifftiau o ymholiadau nodweddiadol yn cynnwys strwythur cyflwyno, cyflwyno, rheoli nerfau, a thechnegau siarad cyhoeddus.

Nid yw'r apwyntiadau hyn yn cynnwys dyluniad sleidiau. Os ydych am drafod dylunio sleidiau, archebwch apwyntiad Sgiliau Microsoft.

Ynglŷn â phenodiadau Ystadegau

Mae'r penodiadau hyn fel rheol yn mynd i'r afael ag ymholiadau sy'n ymwneud â thrin data, ble i ddechrau, pa brawf ystadegol i'w redeg, dehongli canfyddiadau, profi rhagdybiaeth, a diffinio newidynnau.

Mae arbenigedd ein cynghorydd yn bennaf yn SPSS ond gallant hefyd gynnig rhywfaint o help gyda excel, R, Python a JASP, neu gyfeirio at wasanaeth arall lle bo angen.

Sylwch: Yn ychwanegol at yr apwyntiadau y gellir eu harchebu ar gyfer ystadegau, rydym hefyd yn cynnig sesiynau galw heibio.

Gweler hefyd ...