Trosolwg
level of study Lefel 1, 2, 3, Master a lefel PhD
time taken to complete 3 rhan (60-90 munud yr un)

 

Mae Llwyddiant Academaidd yn gwrs Canvas a luniwyd i’ch cefnogi chi wrth i chi ymgartrefu yn y Brifysgol. Bydd yr adrannau’n eich helpu chi i ganolbwyntio ar eich nodau, datblygu dealltwriaeth o werthoedd craidd uniondeb academaidd ac yn addysgu’r sgiliau newydd hanfodol i chi y bydd eu hangen arnoch chi i lwyddo ym myd addysg uwch. Byddant hefyd yn canolbwyntio ar yr holl wasanaethau sydd ar gael os bydd angen cymorth arnoch chi.

Cliciwch ar y ddolen isod i ddarganfod mwy am yr adnodd ar gyfer eich Cyfadran: