Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Os ydych chi'n paratoi ar gyfer asesiadau, ceir ystod eang o gymorth academaidd ar nifer o ffurfiau, gan gynnwys adnoddau, cyrsiau a gweithdai grŵp ar-lein, a thiwtora personol.

Os oes gennych gwestiynau neu adborth ynghylch y cymorth academaidd a'r adnoddau sydd ar gael, a wnewch chi gysylltu â'r Tîm Profiad a Gwybodaeth Myfyrwyr drwy StudentSupport-ScienceEngineering@abertawe.ac.uk.